Troens Værk | World Challenge

Troens Værk

David Wilkerson (1931-2011)January 28, 2020

Djævelen elsker at fortælle dig, at du er uduelig, nyttesløs og svag. Han siger, du er en total fiasko, som aldrig vil kunne leve op til Guds standarder. Og oven i købet forsøger han, at overbevise dig om, at Gud er vred på dig.

Det er alt sammen løgn som kommer fra helvedes afgrund! Din sjæls fjende er besluttet på, at underminere din relation til din himmelske Far, og få dig væk fra det formål, du er kaldet og salvet til. Men da du ved, at Satan er en løgner, så lad os se på beviserne på, at Jesus har gjort dig værdig ved sit offer på korset.

"Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige; i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse." (Kol. 1:13-14).

Faderen har gjort os duelige, værdige og kvalificerede til at være "medarvinger til hans rige." Det, Jesus gjorde på korset, kvalificerer dig til at modtage en evig arv, og hvis Gud har kvalificeret dig til evigt liv, vil han også kvalificere din karakter.

Du kan ikke opnå Kristi retfærdighed ved gerninger, men du kan modtage den ved tro og tillid til Gud. Ikke alene er du frelst ved tro; du er også helliggjort ved tro, retfærdiggjort ved tro, helbredt ved tro, bevaret ved tro. Det hele sker ved tro på hvad Frelseren har gjort.

Begå ikke den fejl at lytte til Satans løgne om din vandring med Jesus. Du er sandelig værdig på grund af hans offer for dig. Hans kærlighed varer evigt! Du kan stå foran hele jorden og himlen med fuld vished og tillid.

Download PDF