Vejen til Hellighed | World Challenge

Vejen til Hellighed

David Wilkerson (1931-2011)February 26, 2020

“Således er vi alle ét legeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer.” (Rom. 12:5). Ved tro er vi alle lemmer på Kristi legeme, adopteret ind i én familie. Der er ikke længere nogen sorte, hvide, gule, brune, jøder eller hedninge. Vi er alle af samme blod – en ny skabning – i Jesus Kristus! Og på grund af Kristi død på korset kan mennesket ikke blive helliggjorte ved gode gerninger,  ved menneskelige anstrengelser eller kødets stræben.

“Han satte loven med dens bud og bestemmelser ud af kraft for i sig at skabe ét nyt menneske af de to og således stifte fred.” (Ef. 2:15). Kun ét menneske kunne blive accepteret af Faderen: det nye opstandne menneske. Og da dette nye menneske præsenterede sin Fader for alle, der tror på ham, svarede Faderen: "Jeg modtager jer alle som hellige, fordi I er i min hellige Søn!"

Vi er blevet beseglet af Helligånden. ” Ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesplan for tidernes fylde: at sammenfatte alt i Kristus ...  I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse – i ham blev også I, da I kom til tro, beseglet med forjættelsens hellige ånd.” (Ef. 1:10, 13). Så ser du, hellighed er ikke noget vi gør eller opnår, eller arbejder os frem til.  Det er noget vi tror! Vejen til hellighed er ikke gennem menneskelig formåen, men gennem tro.

Guds budskab om hellighed er ikke om ydre ting. Det er om tro – det gør han ganske klart. Det er det vidunderlige svar på alle ængstelige råb fra mange kristne, som tørster efter at forstå, hvordan de bliver helliget. Vi er helliget, når vi hviler i hans hellighed!

Min kære ven, Lad være med at forlade dig på det kødelige, og gør dette til din proklamation: ”Jeg gør krav på min hellighed, som er i Jesus Kristus. Jeg er den del af hans legeme, og min Far anser mig for helliget – fordi jeg er i Kristus!”

Download PDF