Vogt Dit Bønneliv | World Challenge

Vogt Dit Bønneliv

David Wilkerson (1931-2011)February 14, 2020

Der er talt meget om sammensværgelser gennem tiderne. Men der er kun én sammensværgelse som vedrører vores himmelske Far. Det er en plan, som er målerettet mod de kristne, som i hjertet er stålsatte på at komme ind i Kristi fylde. Denne sammensværgelse er beregnet til at afværge Guds plan om at rejse en hær af helliggjorte mennesker - mænd og kvinder, der helt og holdent er viet til, at Jesus har herredømmet i deres liv. Lad os kalde det en sammensværgelse bestående af afbrydelser.

Djævelen er bange for kristne, som hungrer og tørster efter retfærdighed. Faktisk frygter han bedende hellige mere, end han frygter tusinde år i lænker. Kraftfuld bøn fra bare en enkelt forbeder lyder som en torden i helvedes huler. Det er derfor, at djævelen arbejder så hårdt på at distrahere os og forstyrre sådan en Kristi efterfølger.

En af fjendens favoritmetoder er, at præsentere os for menneskelige behov, som kræver vores opmærksomhed. Vi råber, "Herre, hvordan kan jeg ignorere de lidende mennesker?" Svaret fra Herren er, "Hvordan kan du ignorere mig?" Det er kernen i sagen.

Kan nogen eller noget nogensinde være vigtigere end vores Herre? Er der nogen lidelse eller noget behov som bør holde os fra et møde med Herren selv? Selv Jesus trak sig bort fra den menneskelige nød, som var omkring ham, så han kunne kommunikere stille med sin himmelske Far. Der kommer en tid i alle kristnes liv, hvor de må sige til nogen, "Du må vente. Jeg kommer tilbage. Men først må jeg tilbringe tid i bøn; min sjæl er sulten, og jeg må næres ved Guds Ord. Hvis jeg ikke tilbringer tid alene med Herren, har jeg intet at byde på, andet end menneskelig medlidenhed."

For at vogte dit bønneliv og din tid i bøn til Herren, og modstå alle sataniske sammensværgelser, kan du gøre tre ting:

  1. Gør fællesskab med Herren til dit primære mål i livet. Job sagde, "Fra hans læbers bud er jeg ikke veget, hans ord har jeg gemt i mit bryst." (Job 23:12).

  2. Anse dine aftaler med Gud for vigtigere og mere værdifulde end aftaler med mennesker – uanset hvem de er!

  3. Afvis en hver afbrydelse, som du har magt over, og tag åndelig autoritet over de afbrydelser, du mener, er overnaturlige.    

Kom ind i den fylde i din vandring med Kristus, som Gud har planlagt for dig.

Download PDF