Begunstiget hele livet | World Challenge

Begunstiget hele livet

Gary WilkersonApril 30, 2012

Hvor anderledes ville dit liv være, hvis du vandrede i guddommelig begunstigelse, nåde og yndest? Begunstiger og benåder Gud, velsigner til overflod og er rundhåndet med sin nåde over hungrige, forventende hjerter? Svaret er ja - og vi ser det beskrevet i Lukas 1, i beretningen om Kristi fødsel.

En engel viste sig for Maria for at bekendtgøre den ufattelige begivenhed, som skulle ske i hendes liv: Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus.

Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: »Herren er med dig, du benådede!« Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde." (Luk. 1, 26-29 - min fremhævelse).

Bibelkyndige siger, at Maria var meget ung på det tidspunkt, måske teenager. Forestil dig hvor underligt dette møde måtte have været for hende. Her var en almindelig pige fra en afsides landsby og familie, og en frygtindgydende engel stod der foran hende, hilste hende og kaldte hende benådet.

Så kom han med en ufattelig bekendtgørelse: Da sagde englen til hende: »Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige." (30-33 - min fremhævelse).

Det der forbløffer mig ved dette møde er, at Maria ikke var bange. Hver gang en engel viser sig i Bibelen, så ryster og skælver folk, og falder til jorden og græder, "Det er ude med mig!" Men ikke Maria. I stedet var hun "forfærdet" - og det der forfærdede hende, var englens hilsen: "Herren er med dig, du benådede!" Hun var forfærdet over den tale, og forsøgte at finde ud af hvad den hilsen kunne betyde. (28-39).

Det virkede som om Maria var usikker på det hun hørte. Det er nemt at sætte sig ind i hvorfor. Hun levede i en mandsdomineret kultur med meget lidt indflydelse, og havde sikkert ganske få forventninger til sit liv. Hun ville få alle privilegierne ved at være en god hustru og mor, men heller ikke mere.

Men Maria var også en israelit som kendte sit folks historie, og hun må have troet på Guds evne til at forandre enhver situation. Maria har sikkert længtes efter at se nogle forandringer i den brutale verden, som omgav hende. Uanset hvor hun kiggede hen, så hun en knusende undertrykkelse under den romerske besættelsesmagt.

Alligevel måtte Maria have været forvirret over det budskab, som blev talt til hende fra himlen: "Du har Guds begunstigelse." Intet i hendes liv afspejlede nogen form for begunstigelse. Men i virkeligheden var en forandring ved at ske - i hendes eget liv og i hele verden. Men Maria kunne slet ikke forestille sig noget af det.

Mange af os er ligesom Maria. Vi vil gerne, at vores omstændigheder ændres. Vi ønsker, at se vore syge relativer blive helbredt. Vi ønsker, at se vore plagede børn finde mening i Kristus. Vi ønsker, at vores anspændte ægteskab bliver genoprettet og finder tilbage til sin tidligere glæde.

Vi vil også gerne se en anden åndelig virkelighed i verden omkring os. I byer over hele vores nation, er der mere sønderbrudthed, end du nogensinde kunne forestille dig: narkomaner, alkoholikere, prostituerede, hjemløse mennesker, gadebørn, afhængige af porno, brudte hjem. Problemerne er overvældende, og de indsatser vi gør, er kun en krusning på overfladen.

Ligesom Maria tænker vi, "Herre, mit liv afspejler overhovedet ikke din begunstigelse. Min indflydelse i mit virkefelt er fuldstændig ubetydelig. Jeg har behov for at bringe dit lys ind i det." Men hvad ville vi føle, hvis vi hørte himlen fortælle os, "Du er benådet af Gud!"

Personligt har jeg blandede følelser. Jeg tror, det er svært for de fleste kristne at få en fornemmelse af Guds begunstigelse. Vi er mere tilpas med vores forpligtelser i forhold til ham. Men hvis vi hørte disse ord fra himlen - "Du er min begunstigede" - så ville de fleste af os ikke ane hvad vi skulle stille op med det. Alt vi kan se, er vores svaghed, vores vanskelige omstændigheder og vores prøvelser. Vi har vænnet os til ikke at have; vi tænker ikke på hvordan et begunstiget liv ville være.

Bibelen har noget vigtigt at fortælle os om Guds gunst. Jeg vil her fokusere på tre ting.

1. Begunstigelse kommer til dem som ikke forventer det.

Hvis du føler dit liv ikke afspejler Guds begunstigelse - at du simpelthen ikke fortjener det - så er du på det rigtige sted. Gud vil faktisk gerne begunstige dig - især hvis du siger som Maria, "Herre, det er ikke som det skal være. Jeg ønsker, at se dig æret i mit liv og i verden."

Når jeg siger, at Guds begunstigelse kommer til dem, som ikke forventer det, så taler jeg om mennesker, som aldrig ville forvente det ud fra begivenhederne i deres liv. Det er de mennesker, Jesus refererede til i saligprisningerne om de "sagtmodige". Gud siger, "Hvis du ikke har det, verden tror den behøver, er du den person jeg leder efter." Han er tiltrukket af vores sagtmodighed, vores opmærksomhed på, at vi ikke har det, der skal til. Det er dem, han elsker at arbejde igennem.

Men at være sagtmodig og ydmyg, er ikke noget vi kan stræbe efter. Det gør Jesus klart i sagligprisningerne. Han sagde ikke til folk, at de skulle blive fattige, så de kunne blive velsignet, eller gøre sig sulten for at få føde. Han sagde, "Du er allerede fattig - derfor vil jeg velsigne dig. Du er allerede sulten - så jeg vil være din føde."

Maria havde ingen anelse om at hun vil få en besøgelsestid af en engel. Men hendes sagtmodighed var præcis det, som tiltrak Gud til hende. Han elsker at anvende de små ting for at nå sit store formål.

2. Begunstigelse medfører et farligt liv.

Der er en anden årsag til jeg tror, at Maria var forfærdet da englen talte til hende. Som jeg nævnte, så kendte Maria sit folks historie. Hun ville have vidst, hvad der skete med de israelitter, som havde Guds gunst. Resultatet var velsignet, men ikke altid behageligt. Tænk på følgende:

Abel fik Guds gunst gennem sit acceptable offer til Herren. Men Abels bror, Kain, var jaloux fordi han ikke fik den samme gunst. Og Abel måtte betale med sit liv.

Gud fandt behag i Noa. Han levede et retfærdigt liv i en ond generation, og blev frelst fra syndflodens ødelæggelse. Men al den komfort, som Noa havde i den verden, blev tilintetgjort. Hans historie i forhold til at bygge den ark, var ikke et eventyr. Det var en trist beretning om en verdensomspændende dom. Selvom Noa og hans familie overlevede, så mistede de alt det de holdt af.

Ligesom Noa havde Lot Guds begunstigelse og var i stand til at undslippe dommen. Gud udfriede ham af Sodoma, som var dømt til voldsom ødelæggelse. Men ved at undslippe, mistede Lot alt, han havde kært, inklusive sin kone.

Josef havde Guds gunst og var velsignet med profetiske drømme. Men netop den gave, som viste Josefs begunstigelse, frembragte vrede hos hans omgivelser. Hans misundelige brødre var så vrede over hans drømme, at de smed ham i en udtørret brønd for at dø.

Min pointe er, at begunstigelse er farlig - og det vidste Maria. De hebræiske skrifter gør det klart i beretning efter beretning. Begunstigelse kan blive fulgt af fare, besvær, modgang, pres, forfølgelse, smerte, prøvelser og trængsler. Desværre vil den største del af den amerikanske menighed ikke anerkende dette omkring Guds begunstigelse. Mange pastorer lærer folk, at begunstigelse tværtimod betyder, at man slipper for besværligheder, at man får fremgang, får et dejligt hus og en lækker bil, og aldrig bliver forfulgt, men holder sig på toppen.

Maria vidste bedre. Det viste sig i hendes svar til englen: "Da sagde Maria: »Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!« Så forlod englen hende." ( v. 38). Det er den reaktion, jeg ønsker at have. Uanset hvor farlig Guds begunstigelse er, så ønsker jeg ikke at bytte det for et let og komfortabelt liv. Jeg ønsker ikke, at slippe for problemer, hvis det betyder, at jeg skal miste hans gunst.

Min bøn er, "Herre, jeg ønsker, at mit liv skal have mening for dit riges skyld. Jeg ved det aldrig kan blive sådan uden din gunst. Så kom med den, Herre. Giv mig alt du har - prøvelse eller velsignelse." Det er ikke noget vi 'bare' beder om, ligesom Maria ikke gjorde det. Men vi skal ikke være bange, ligesom englen sagde til Maria.

Nå vi skubber al frygt til side, er vi i stand til at sige, "Herre, vores generation har brug for din gunst. Vis os den, for dit riges skyld."

3. Begunstigelse er et afgørende 'fra nu af' øjeblik

Englens besøg var ikke en følelsesmæssig engangs-oplevelse for Maria. Gabriel sagde ikke kun til hende, "Her er et skulderklap fra Gud. Han begunstiger dig. Han er for dig." Nej, dette besøg var om en bindende realitet. Det ændrede Marias liv, og intet ville igen blive som før. Alt hvad hun i sit hjerte længtes efter, blev nu virkelighed - men hendes liv vil undergå en ufattelig forandring.

Det samme er sandt for os. Når vi finder Guds begunstigelse betyder det ikke, at vi pludselig føler noget helt andet. Herren siger ikke til os, "Alt vil lykkes for dig, så nu kan du tænke gode tanker." Faktisk sker der næsten det modsatte: Gud ryster vores verden, vender tingene på hovedet og ændrer vores livs kurs - alt for at give ham ære.

Efter englens kundgørelse, siger Bibelen, at Maria undfangede et barn. Det er også det, der sker med os, når vi finder Guds begunstigelse. Han føder noget nyt ind i vores liv. Hvis du har børn ved du, at når de først er ankommet, så bliver det aldrig som før. Du og din ægtefælles verden bliver fuldstændig vendt på hovedet. Sådan er det, når Guds begunstigelse og nåde falder over vores liv.

Maria begreb dette. Hun så, at ting ville blive anderledes, uanset hvor mange problemer det måtte medføre. Englen fortalte hende alt, som skulle ske gennem hendes barn - at han ville sætte de fangne fri - og det rørte Marias sjæl. Hun brød ud i sang:

Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser! Han har set til sin ringe tjenerinde. For herefter skal alle slægter prise mig salig, thi den Mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt er hans navn, og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt." (Luk. 1, 46-50 - min fremhævelse).

Jeg ønsker at fremhæve to ting fra Marias sang. Først: "Han har set til sin ringe tjenerinde." (på engelsk - "på sin ringe tjenerindes stand", red.). Maria indså, at Gud havde set hendes situation, hendes hjerte, frygt, håb og drømme. Gud 'ser på' dig og mig på samme måde. Han ser lige ind til vores behov, længsler og frygt - inklusive den tanke "Mit liv er for håbløst til at Gud kan gøre noget ved det. Tingene vil aldrig ændre sig for mig."

Med Guds gunst, kan vi vidne som Maria gjorde, "Jeg er velsignet af Herren, fordi han ser mig til alle tider, ser alt i mine omstændigheder. Han kan lave en overgang i mit liv når han ønsker det. Han kan fatte mere end jeg kan forestille mig."

Læg så mærke til den anden sætning i Marias sang: "For herefter (eller fra nu af, red.)..." Maria forstod, at Gud var ved at lave en overgang i hendes liv, og hun erklærede, "Fra nu af vandrer jeg i Guds nåde. Jeg lægger al min stræben efter sikkerhed og tryghed bag mig. Jeg overgiver alle mine ønsker til ham."

Det er et afgørende øjeblik, når Guds gunst og velvilje kommer ind i vores liv. Erklæringen "fra nu af" markerer en 180 graders vending. Enhver som vandrer i Guds gunst kan sige, "Fra nu af har det, jeg er afhængig af, ikke længere magt over mig. Mit vanskelige ægteskab vil bedres på grund af Guds kærlighed. Mine børn, som flygter fra Gud, vil nu føle hans indbydelse til at komme til ham."

Når Gud siger til os, at dette er året for hans gunstbevisninger, så mener han dette år.

Gud taler til dig om at finde hans gunst nu - i 2012, denne måned, denne uge, i dag. I denne tjeneste er vi opmuntret over de utrolige beretninger om hvordan Guds gunst forandrer liv.

En kvinde i vores menighed bad mig bede om, at hendes mand skulle blive frelst. Han forlod hende ofte om aftenen for at gå ud og drikke. Hun havde bedt for ham i årevis, og gjort hvad hun kunne for at vise sin mand Guds kærlighed. Men han havde hele tiden afvist den. Til sidst havde ægteskabet slidt hende op.

Jeg kunne se, at hun ikke havde mere styrke til at få sin mand til at ændre adfærd. Så jeg sagde til hende, "Gå nu hjem. Lad Helligånden gøre arbejdet. Begynd med at bede om, at Gud vil løfte sløret fra din mands øjne, så han kan se sit desperate behov."

Kvinden gik og følte sig en smule lettet for sin byrde. Næste dag kom hun ind på mit kontor med en helt anden holdning. Hun sagde, "Pastor Gary, da jeg kom hjem i går aftes, var min mand igen på værtshus. Jeg forsøgte at sove, men kunne ikke. Jeg huskede det skriftsted vi to havde talt om 2. Kor. 4,3, om den verdensånd som formørker de ikke-troendes sind. Jeg begyndte at bede Herren om at fjerne sløret fra min mand.

"Jeg var på knæ i bøn da han kom hjem. Han havde tårer i sine øjne. Jeg spurgte ham hvad der var sket, og han sagde, at han havde været ude og drikke som sædvanlig, da det pludselig gik op for ham hvor elendigt hans liv var. Han vidste, han behøvede Kristus. Han sagde, at det hele blev mere og mere klart for ham, som om Herrens herlighed fik hans øjne op."

Den aften bøjede denne mand sine knæ sammen med sin hustru og bad om at modtage Jesus. Denne kvinde havde forberedt sig på at Guds værk i hendes mand ville tage flere år, at det ville tage ham lang tid at blødgøre hans hjerte. Men Gud handlede i samme øjeblik hun bad og stolede på ham.
 

Da jeg prædikede dette budskab om Guds gunst i The Springs Church i Colorado Springs, var der en kvinde til stede, som havde været alkoholiker i 30 år. Helligånden talte til hendes hjerte, "Selvom du har været fortvivlet, er min begunstigelse over dig. Du vil komme til at vende dig 180 grader."

Denne kvinde overgav alt til Herren ved denne gudstjeneste - og hun har nu været ædru i 100 dage. Gud handlede øjeblikkeligt med hende efter 30 års alkoholisme.

I New York City kom der en ung mand tumlende ind i Times Square Church. Han havde været hjemløs i årevis. Han sad til mødet. Men da mødet var forbi, gik han og tænkte, "Jeg hader det sted. Jeg kommer aldrig tilbage hertil." Men noget trak ham alligevel tilbage. Han kom igen ugen efter, og det samme skete. Igen gik han og sagde til sig selv, at han aldrig ville komme tilbage.

Det mønster gentog sig i 52 uger. Til sidst - efter et helt års søndage - rejste denne unge mand sig fra sin plads da gudstjenesten var forbi. Men denne gang sagde han, "Jeg elsker dig, Jesus, og jeg behøver dig i mit liv." Han gik op til alteret og gav sit liv til Kristus.
 

Pastorerne i Times Square Church fornemmede en kaldelse i denne unge mands liv. De hjalp ham ind på bibelskole, og han viste sig at være en god elev. Han sluttede med høje karakterer og kom derefter på seminariet, hvor han gennemførte en treårig uddannelse på 18 måneder. Han blev bedt om at blive på seminariet som lærer, men han afviste det, idet han sagde, "Jeg er en pastor."

Samme dag som jeg prædikede budskabet om Guds begunstigelse i The Springs Church, stod denne unge mand og prædikede i Times Square Church. Guds gunst var kommet over en hjemløs' ubetydelige liv - og det havde gjort hele forskellen. Ingen, som havde set ham sove på en bænk i parken, ville have troet at han en dag skulle prædike for tusinder. Guds gunst falder på de ringe, og det forandrer os fuldstændigt.

Mens du tænker over dit eget liv, tror du måske, at Gud ikke findes på nogen måde. I vores menneskelige forstand, kan vi ikke begribe, at hans gunst findes i vores omstændigheder. Men Gud siger noget andet.

Befinder du dig i en ringe position, ydmyget af dine trængsler? Er begunstigelse det sidste du forventer i din situation? Er du bekymret ved tanke om at Guds gunst kommer over dig? Jeg kan forsikre dig, at du lige der, hvor du har behov for at være. Guds begunstigelse er over dig.

Lad denne sandhed lyde som en sang i dit hjerte, som den gjorde hos Maria. Gud undfanger noget nyt i dig, og forandrer dine trængsler til hans ære. Du føler måske ikke hans nærhed, men hans hånd er over dig. Stol på ham i alt - dit hjerte, din familie, din situation - og du vil se hans herlighed. Amen.
 

Download PDF

DAILY ENCOURAGEMENT IN YOUR INBOX

Sign up now to receive our Daily Devotional or E-newsletter.

SUBSCRIBE