Den sande Jesus | World Challenge

Den sande Jesus

Gary WilkersonDecember 22, 2014

Jeg tror, det aldrig har været mere påtrængende for menigheden og for verden, at kende den sande Jesus. Med ”den sande Jesus” mener jeg, den eneste kilde, som er i stand til at tilfredsstille ethvert menneskeligt behov og længsel; hvert et ønske om at blive elsket, kendt og accepteret; ethvert håb om at have et liv med værdi, mening og formål.

Disse ting findes ikke i verden. Vores kultur er helt fokuseret på en American Idol-berømmelse, som fortæller os, at vi bliver tilfredsstillet af penge, et godt udseende eller popularitet. Vi, der elsker Gud, ved, at vores dybeste behov ikke kan opfyldes af andet end Kristus.
 

Men selvom vi ved det, forsøger vi ofte i menigheden, at reducere Jesus til vores eget billede. Mange af os ønsker en Jesus, som passer os – en højrefløjs republikansk Jesus, eller en liberal demokratisk Jesus. Der er en sort Jesus, en brun Jesus, en hvid Jesus – som jeg kalder en ”Holliday Inn Jesus” med en føntørret, blond frisure, som bølger i en brise.

Når jeg taler om “den sande Jesus”, mener jeg ham, som tilfredsstiller al menneskelig hunger og tørst. Han kan ikke reduceres til en begrænset opfattelse, fordi Bibelen siger, at Kristus kun kan kendes i sin fylde. Det kræver Guds fulde rådgivning, hele det bibelske billede, for at vi kan modtage, kende og trofast tjene Jesus. ”Af hans fylde har vi alle modtaget, og det nåde over nåde.” (Johs. 1, 16). Kort sagt er vi kun i stand til at vandre i Kristi nåde, hvis vi kender ham helt. Alt andet er en begrænset vandring i tro.

Johannes siger også, “Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham.” (1, 11). Dette beskriver jødernes afvisning af Jesus, men hvor meget af vores Herre ignorerer vi i dag? Sætter vi noget af hans lære over andet, fordi det passer os bedst? Fordi vi finder noget af det ukomfortabelt? Til hvilken grad har vi ikke accepteret Jesus i sin fylde?

Johannes siger, at der er tre ting om Jesus, vi skal vide.

I indledningen til evangeliet, siger Johannes, at der er tre veje til at kende Jesus i sin fylde: Han er Guds sande Ord, Han er Guds sande lys og han er Guds sande herlighed.

“I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. (Johs. 1,1). Johannes skrev sit evangelium til den græske kultur. Det er derfor han straks gør det klart, at Jesus er “Ordet”, idet han refererer til det græske ord “logos.” Grækerne havde studeret konceptet logos i århundrede, en idé, som filosoferer over visdom, kundskab, rationel tænkning, livets mening, filosofien om menneskets eksistens. Nu udfordrer Johannes dem: “Ønsker I virkelig at kende meningen med livet, at forstå hvad mennesket skal på denne jord? Denne logos I søger efter, bliver bogstavelig talt fundet i Guds Ords – hans Søn Jesus. Kristus er det logos, som alle hungrer efter! I søger kundskab, men logos – sand visdom og liv – bliver til fulde udtrykt i Jesus.”

Det fleste læsere kender mig som en, der prædiker nåde. Men ethvert vigtigt teologisk emne, jeg prædiker og skriver om – nåde, den Nye Pagt – er alle funderet i Jesus. Ser du, at kende Kristus i sin fylde er langt vigtigere end at kende en teologisk sandhed om ham. Der betyder, at tillade ham at forvandle os til at ligne ham. Det er ikke en idé, som sætter os fri. Jesus sætter os fri, helbreder, renser og vejleder os. Og ikke bare en gang, men hver eneste dag livet igennem.

Da jeg var omkring tolv år gammel, hørte jeg en journalist interviewe en beboer på Teen Challenge centret. Hun spurgte ham, “Hvad er anderledes ved dette program? Hvad kan det tilbyde dig, som de ikke kan tilbyde på et verdsligt rehabiliteringscenter?” Den unge mand svarede, ”Vi fyldes af Helligånden om morgenen, Jesus om eftermiddagen og Faderen om aftenen.” Det svar virker måske underligt i dag, men det var det ikke for fyrre år siden. Jeg husker denne unge mands begejstring, da han sagde til journalisten, ”Teen Challenge handler om Gud. Kun Gud kan sætte mig fri på den måde. Kun han kan give mig mening og håb, og gøre mig glad. Dette er den ægte vare, dame!”

Det ord Johannes brugte til at beskrive Jesus for grækerne var: sand. ”Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.” (1,9). For ordet ”sand”, er her brugt det græske ord “alethea,” (som betyder ”rigtig”) , men Johannes bruger faktisk ordet, “altheonos,” som betyder ”sand”. Grækerne troede, at ”logos” var uerkendeligt, men Johannes fortalte dem, ”Gud gemmer sig ikke. Han kom til jorden for at være iblandt os. Mysteriet om Gud er blevet åbenbaret for jer gennem Jesus!”

Præcis hvordan er dette mysterium blevet åbenbaret? Jesus vælger at gøre sig kendt for verden gennem sit folk. Når Johannes siger, at Kristus kommer for at bo i os, anvender han ordet ”tabernakel”. Jesus ”holder tabernakel” i os, præcis som Gud gjorde i templet i det Gamle Testamente. Hans herlighed stiger ned fra himlen for at være blandt sit folk. Han vælger at have sit hjem i os, og gøre os til sin bolig for sin herlighed – både hos individet og i menigheden.

Det var en grundlæggende sandhed for min far, David Wilkerson, som ofte sagde, ”Jeg ønsker ikke, at Gud skal besøge mig. Jeg ønsker, han skal tage ophold.” Denne sandhed kom direkte fra Johannes, som fortalte grækerne, ”Logos er mere end information, mere end en idé. Det er Gud selv, som kommer og tager bolig i jer!”

Johannes selv blev forvandlet gennem Kristi fylde.

Johannes og hans bror Jakob var Johannes Døberens disciple. Johannes Døberen, den brændende profet, som havde en skare efterfølgere fra hele nationen. Johannes og Jakob arbejdede som fiskere i deres fars firma. Disse grovslebne brødre gik under kælenavnet ”Tordensønnerne.” Med andre ord, der var fuld skrald på de to.

Jeg har kendt en del tordensønner i min tid. Den vidunderlige tjeneste, Victory Outreach, har haft meget at gøre med mennesker med en barsk baggrund. Hellige mennesker, som stadig kan være lidt hårde i filten efter, at de er kommet til Kristus. Det er som om nogle af dem går fra bandelivet til at blive medlem af Guds bande – de er ikke nemme at skræmme, de taler åbenhjertigt og de prædiker frimodigt.

Sådan var Jakob og Johannes. Selv efter at have fulgt Jesus i nogen tid, ønskede de at nedkalde ild fra himlen over de, som afviste evangeliet. Årtier senere, da Johannes skrev sit evangelium, beskrev han en forvandling, som han havde gennemgået. Nu så han sig selv som ”den elskede discipel” – ikke længere som den hårde fyr. Han fortalte grækerne, at Jesus ikke kun var sandhed for hovedet i forhold til kundskab og visdom, men også sandheden for hjertet i forhold til forvandling af dette.

Er du den, der fylder dit hoved med kundskab om Jesus, men må sande at dit hjerte ikke forvandles? Er du naget over, at dit liv ikke forvandles fra dag til dag ved Helligåndens gerning i dig? Jesus må komme til tabernaklet i dig, og forvandle dig ved sin tilstedeværelse. På den måde er det sande Ord, ikke kun information, men en levende Gud, som bor i dig.

Jesus er også det sande lys, som lyser op. Carter Conlon, som er pastor i Times Square Church, beretter om et møde han havde på en konference, hvor han prædikede passioneret om Guds hellighed. Efter mødet sad han ved siden af en mand, som sagde, ”Jeg er ikke enig med det, du sagde i din prædiken.” Da Carter spurgte hvorfor, sagde manden, ”Min Gud ville aldrig hæve stemmen overfor mig.” Den forbavsede Carter nævnte så det skriftsted i Bibelen, hvor Jesus tog en pisk og drev alle købmændene ud af templet. Manden svarede, ”Ja, det gjorde han, men det er ikke sådan Jesus er nu.”

Carter grublede over dette et øjeblik, så spurgte han manden, ”Sig mig, råbte din far af dig, da du var barn?” ”Ja”, sagde manden, helt opløst af tårer, ”Han råbte hele tiden af mig.” Carter tjente manden med nåde og sandhed, og sluttede med at sige blidt, ”Der findes ikke noget, der hedder ’min Gud’. Der er kun en Gud, og han er ikke enten din eller min. Vi er hans.”

Der er mange typer i den kristne menighed. Nogle troende, som er vokset op i et barsk miljø eller voldelige hjem, kan kun acceptere en ”bamse” Jesus. Andre, som er vokset op i et kaotisk hjem, ønsker en Gud, som holder orden og giver dem nogle lovregler, de kan leve efter. Men vores opvækst kan ikke bestemme, hvordan det hele billede af den sande Jesus ser ud. Hans sande Ord giver sandt lys. Det viser os, at sandheden sætter os fri. Vi skal være trofaste til at modtage alt dette lys, og ikke kun det lys, vi ønsker at se.

Johannes skriver, at da han så det sande lys i Jesus, vidste han, at det var ægte. De ord, han havde hørt Kristus prædike, og de gerninger han så ham gøre, tilfredsstillede hans hunger og stillede hans tørst. Da var det, at han og hans bror holdt op med at følge Johannes Døberen og begyndte at følge Jesus.

Sluttelig, Johannes skriver i sit evangelium om Kristi sande herlighed.

“Og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.” (Johs. 1, 14). Det græske ord for herlighed her er ”doxa.” Det er kilden bag Doxologi, en salme som synges mange menigheder, som forherliger Guds herlighed.

“Doxa” er faktisk Johannes oversættelse af det hebræiske ord “kavod”, som betyder, vægtig, intens, tyk. Der er det, som bor i alle Kristi efterfølgere: Guds intense, meningsfulde og passionerede herlighed. Hans herlighed udskiller dig fra overfladiskhed, egoisme, og overfladisk tro. Der er på den måde verden finder ud af, at du lever for Gud. Du tjener ikke kun en Jesus, som ønsker at gøre dig glad. Du tjener en sand Jesus, som har magten til at forvandle et liv og gøre det meningsfuldt og fyldestgørende.

Alt dette står i modsætning til selvforherligelse. ”Igen tog Djævelen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed.” (Mat. 4, 8). Der er mange herligheder i verden, som kalder på os: omdømme, velstand, indflydelse. Men jo mere vi søger og modtager disser herligheder, des mindre modtager vi af Guds sande herlighed – og des mindre af hans herlighed skinner fra vores liv.

Det har sneget sig ind i menigheden. Nogle gange handler vores tilbedelse mere om performance og følelsesmæssige oplevelser end om at herliggøre Guds herlighed og kende hans fulde og vægtige tilstedeværelse. Johannes placerer helt rigtigt Guds herlighed før hans nåde: ”Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.” (Johs. 1, 14). Johannes påpeger, at nåde og sandhed er indeholdt i Kristi herlighed, og kommer derfra.

Alligevel lever mange kristne som om nåde og sandhed er endestationen for vores vandring med Jesus. De stopper op ved at kende ”positionelle sandheder”, og undlader at gå ind i hans fylde. Men vi skal udtrykke Jesus i al hans herlighed med vore liv, og det kræver en forvandling af os.

Hvis vi tror, vi har et hele – at vi har grebet Guds fulde nåde, og vi ikke behøver mere – så begrænser vi hans herlighed. Lad ikke det ske i dit liv. Søg den sande Jesus i hans fylde – og modtag den fulde nåde og herlighed!

 

Download PDF