Om at få et lykkeligt liv | World Challenge

Om at få et lykkeligt liv

Gary WilkersonFebruary 15, 2016

Ønsker Gud, vi skal være lykkelige? Det er et interessant spørgsmål for mange kristne. Menigheden har ikke givet et klart svar på det i flere årtier. Men helt fra begyndelsen giver Bibelen os et meget klart svar, som skal forvandle den måde vi lever på.

Lykke er et relevant emne, fordi så mange mennesker er mere ulykkelige end nogensinde før. Det er måske en overraskelse, idet der er gjort så store fremskridt for menneskeheden de seneste årtier. Økonomer siger, at vi er den rigeste generation i historien. I dag har mennesker flere penge og muligheder end nogensinde før. Vi har flere fritidsfornøjelser og underholdning end de, som levede før vores tid. Den generation, som nu er i 30'erne, er vokset op med X-Box og PlayStation, med et uendeligt antal spil lige ved hånden. De kunne spille i det uendelige, uden at løbe tør for spil i deres levetid.

Vi har også flere velfærdsgoder end tidligere. Når min kone er ude og rejse, kan jeg overleve ved hjælp af mikrobølgeovnen morgen, middag og aften.

Den medicinske udvikling øges hvert år. Simple vacciner redder millioner af liv fra vira, som ellers ville have udslettet generationer for få årtier siden. Min datter Annie er nu gravid, og vi er i stand til tydeligt at se barnets fysiske træk ved en scanning.  For bare få år siden, da Kelly og jeg var spændt på at se vores egen søn ved en ultralydsscanning, kunne vi næsten ikke se hvad der var på billedet.

Men på trods af denne udvikling fortæller ledende personer, på stort set alle områder – psykiatri, sociologi, medicin, uddannelse – at dette er den mindst glade generation som har levet. For tyve år siden var gennemsnitsalderen for en person, som søgte hjælp mod en depression, mellem 30 og 40 år gammel. I dag er gennemsnitsalderen 14 år. For få årtier siden kunne man få en såkaldt en midtvejskrise, nu bevirker denne krise, at folk i stigende grad plages af selvmordstanker. Ligesom den hurtige acceleration i den teknologiske udvikling, er der en hurtig acceleration af lidelser i sjæl og sind.

Men de problemer jeg her beskriver, er ikke kun gældende for den verdslige verden. Guds familie er ligeså plaget som alle andre. Mennesker, som er frelst, helliggjorte, fyldt med Helligånden, som kender Guds Ord og som er aktive i den kristne forsamling. Ja, Jesu efterfølgere er meget lidt lykkelige. De er deprimerede, modløse, frygtsomme, utilfredse og mangler fred. Unge mennesker siger de keder sig, selvom de har uendelige muligheder for underholdning inden for rækkevidde. Og det efterlader dem med en indre angst.

Jeg kan ikke sige det på andre måder: Vores lykke bliver stjålet fra os. Når Bibelen siger, at Satan kommer for at stjæle, dræbe og ødelægge, er det ikke kun en advarsel til mennesker med misbrug eller som lever i synd. Vores sjæls fjende vil stjæle alt det fra os, som Gud har til os – inklusive vores glæde, fred, tilfredshed og vitalitet – ord, som i Bibelen sammenfattes som det at være lykkelig.

Det er trist, at jeg må overbevise Jesu efterfølgere om, at Jesus Kristus faktisk ønsker, de skal være lykkelige.

Når spørgsmålet rejser sig – "Ønsker Gud, at vi skal være lykkelige?" – så er de fleste kristne skeptiske. De tænker, at det er noget som trosbevægelsens prædikanter beskæftiger sig med. Det er ikke noget for respektable prædikanter. Fokus på lykke er noget af den slags som leder til vranglære.

Men Gud ønsker vi skal være lykkelige – meget lykkelige. Jeg mener, hvad jeg siger. Guds ønsker for vores lykke er solidt forankret som en bibelsk sandhed, beskrevet i Skriften fra først til sidst. Og denne sandhed er blevet styrket gennem kirkehistorien af de mest gudfrygtige og respekterede Guds tjenere. Og det er også bevist gennem vores egen erfaring med Gud.

Men jeg er alligevel som de fleste andre kristne, når det kommer til lykke. Vi har en tendens til lige, at synke en gang, når nogen spørger os, om Gud ønsker vi skal være lykkelige. Da jeg sagde til Kelly, at jeg ville tale om at være lykkelig, blev hun helt stille.  Så spurgte hun, "Vil du ikke hellere tale om glæde?" Jeg bebrejder hende ikke, for jeg spurgte Gud om det samme, da jeg følte, han ville have, at jeg skulle tale om lykke.

Som kristne har vi lært at adskille lykke fra glæde. Vi har fået at vide, at lykke er en flygtig ting, som er afhængig af omstændighederne. Mens glæden ikke forsvinder. Den er altid i os på trods af omstændighederne. Men hvis vi skiller glæde fra lykke, begrænser vi de følelser, Gud har givet os. Salmernes Bog udtrykker hele spektret af menneskelige følelser; fra glæde til vrede til lykke til sorg. Og lykke er lige så meget en del af vores kristne liv som glæde. Hvorfor? Fordi det er baseret på Guds godhed – og Gud er altid god.

Nogle i menigheden siger, at vi skal prioritere hellighed over det at være lykkelige. Men det giver ingen mening. Mens jeg voksede op, så jeg på nært hold hvilken indvirkning Teen Challenge's tjeneste havde på misbrugere, som blev sat fri fra den hæslige heroin. Hvad skete der når de blev fri? De blev lykkelige. Mennesker er lykkelige, når de bliver helliggjorte og befriet fra syndens lænker.

Ældre kristne har fortalt mig, "At følge Jesus er ikke kun lykken. Efter tyve år er jeg mere moden. Jeg har lært, at jeg ikke har krav på at være lykkelig. Guds formål med mig er, at jeg skal være hellig." Men det er en smule latterligt. Hellighed gør os lykkelige! Det giver lykke fordi det bringer frihed. Hellighed og lykke kan ikke skilles ad!

Selvfølgelig gør Jesus det klart, at alle, som følger ham, vil opleve lidelse. Der er smerte og sorg i det kristne liv. Men gennem hver en prøvelse finder vi ud af, at vi kan stole på Gud. Han giver en glæde – og ja, lykke – som verden ikke kender. Og den lykke er ikke afhængig af vores omstændigheder.

Det er lige meget, om vi har ret eller tager fejl i spørgsmålet om lykke, for Bibelen har altid ret.

Guds Ord afgør spørgsmålet om lykke en gang for alle. Alle opdaterede oversættelser af Bibelen taler om lykke igen og igen. Jeg vil begynde med den Nye Internationale Version (NIV), som er oversat af respekterede lærte, som har dedikeret deres liv til at bevare og forstå Guds Ord, som det er overgivet til os. I deres kompetente oversættelser, fremkommer ordet "lykke" ofte og kraftfuldt i forhold til Guds folk.

"Men de retfærdige jubler og glæder sig, de fryder sig i glæde for Guds ansigt." (Engelsk oversættelse: "Men de retfærdige jubler og glæder sig, de fryder sig i glæde for Guds ansigt. Må de være lykkelige og glade." o.a.) (Salme 68, 3). "Blandt jøderne var der lys og glæde, fryd og pragt."  (Eng. oversættelse: "For jøderne var det en lykkelig tid, med lys og glæde" o.a.) (Esther 8, 16). "Dette siger Hærskarers Herre: Fasten i den fjerde måned og fasten i den femte, fasten i den syvende og fasten i den tiende måned skal blive til fryd og glæde og til gode (eng. "lykkelige" o.a.) festdage for Judas hus"" (Zak. 8, 19).

Holman Christian Standard Bible er en nyere oversættelse, som også har anvendt de bedste og mest respekterede oversættere, samt de nyeste historiske dokumenter. I den (og den autoriserede danske oversættelse o.a.) står der: "Lykkeligt det folk, der forstår at hylde dig, Herre, i lyset fra dit ansigt vandrer de; de jubler over dit navn hele dagen" (Salme 89 16-17). "Jeg vender deres sorg til fryd, jeg trøster og glæder dem, der klager. (eng. oversættelse: "Bringer dem lykke ud af sorg. o.a.) (Jer. 31, 13).

New Living Bible (som den danske Bibelen på Hverdagsdansk er oversat fra o.a.) er også en meget respekteret oversættelse. I den står der, "For jeg skaber Jerusalem om til jubel" (Eng.: Et lykkeligt sted o.a.) (Es. 65, 18). I GOD’S WORD oversættelsen står der, "Herrens frikøbte vil vende tilbage ... evig lykke vil omkranse deres hoveder som en krone" (Es. 35, 10). Det følgende vers beskriver den utilpashed, som kendetegner vores generation: "Du undlod at tjene Herren din Gud med glæde og af hjertens lyst (eng.: "lykkeligt hjerte" o.a)., fordi du havde rigeligt af alt" (5. Mos. 28, 47). Har du behov for nogle ord om lykke fra det Nye Testamente? "Ham elsker I uden at have set ham, ham tror I på nu uden at se ham, men I skal juble med en uudsigelig, forklaret glæde (eng: "lykke" o.a.) (1. Peter 1, 8).

Alt i alt har jeg fundet 2700 skriftsteder, som taler om lykke, glæde, fryd, jubel, begejstring og endog fornøjelse. Hver af disse følelser udgør tilsammen det vidunderlige liv, vi lever i Kristus.

De største tænkere og Herrens tjenere, i kirkens historie, talte meget om lykke i det kristne liv.

I over to årtusinde har kristne talt om Skriftens klare lære om lykke. Der findes vist ikke noget portræt af Augustinus, hvor han smiler, men ikke desto mindre skrev han dette: "Det er intet menneske, som ikke ønsker dette (at være lykkelig), og alle ønsker det så inderligt, at de prioriterer det over alt andet. Dem, som ønsker sig andre ting, ønsker de ting for at blive lykkelige."

Gennem alt sin intellektuelle visdom vidste Augustine, at menneskets grundlæggende ønske er, at være lykkelig. Han sagde, at Gud lagde dette ønske i menneskets hjerte. Og det er faktisk det værktøj, han bruger til at drage os til Jesus. Kristne lever livet fuldt ud med energi og entusiasme, fordi de kender Guds godhed. Det giver genskin til mennesker, så de i det lys, kan se deres egne hjerter, og de indser, "Det han har, er ægte. Mit liv er jammerligt i sammenligning. Jeg kan se, at jeg er ved at dø i synd. Jeg har brug for Gud!"

Puritanerne blev anset som  værende nøgterne og dystre, men alligevel talte deres ledere om lykke som det ypperste Gud havde skabt for vores liv. Thomas Watson skrev, "Gud har konstrueret os til at være lykkelige." Thomas Manton skrev, "Det er lige så naturligt for et tænkende væsen at ønske, at være lykkelig, som det er for ild at brænde." Disse ord var ikke noget, man tog let på. Puritanernes tid var fyldt med sorg og trængsel; og børnedødeligheden var stor. Men selv i livets uundgåelige smerte og lidelse erklærede disse skribenter, at de kristne var de lykkeligste mennesker i verden.

I de sidste år af sit liv skrev missionæren  Amy Carmichael om lykke, mens hun befandt sig i et af verdens mørkeste og hæsligste steder. Hun var missionær i Indien, hvor unge piger blev menneskehandlet til sexslaveri. Amy reddede dem og gav dem husly på et beskyttet sted, som ofte var under angreb. Selv fik hun ofte tæsk af mennesker, som var imod hendes arbejde. Hun beskrev sine dage således: "Der er intet kedeligt eller tvivlsomt ved dette liv. Meningen er, at det skal være med uendelig glæde, og vi er kaldet til at have solid glæde i Herren. Hans glæde er vores styrke."

Hvordan udholder Jesu efterfølgere i Mellemøsten disse forfærdelige angreb fra ISIS? Hvordan opretholder fængslede kristne håb i de lande, som er fjendtlige overfor kristendommen? De har en indre glæde og lykke, som bevarer dem gennem det hele. Den Bibel, de holder sig til, er ikke bare en lalleglad overoptimistisk bog, som giver dem et falsk håb. Den fornyer deres sind og bevæger den glæde, som Ånden har lagt i deres hjerter: sand lykke som en realitet givet af Gud selv.

Hvordan bliver du lykkelig igen, når lykken har været forsvundet så længe?

Hvordan er lykke mulig når man har fysiske smerter, har en plaget sjæl, når der er kaos i familielivet? Lad mig give dig et par hjælpsomme ord med på vejen: 1. Du har fået bibelsk bevis for, at Gud ønsker, du skal være lykkelig. Tro på det. 2. Tro, at den lykke som han giver, er solid, urokkelig og ikke bare et luftkastel. 3. Forny dit sind omkring dette emne gennem hans Ord. Lad ikke fjenden stjæle denne sandhed fra dig.

Fordi vi lever i en falden verden, så har vi en tendens til at tænke negativt. Nogle af os hæfter sig kun ved skriftsteder som taler om synd og dom, og ser bort fra de mange steder, hvor der står noget om Guds kærlighed, velsignelse og lykke. Men selv en indgroet pessimist kan blive lykkelig, hvis han kender Gud. Modsat har den medfødte optimist ikke det samme håb uden at kende Gud. Hans lykke er funderet på sandgrund, ikke på en solid klippegrund.

Peter og Johannes stod på et fast fundament af lykke, da de sang lovsange i fængslet. Apostlen Paulus gjorde det samme, da han var lænket i et fængsel. Fordi Guds kærlighed var grundfæstet i deres hjerter, var de allerede fri, før Gud på overnaturlig vis udfriede dem fra deres lænker.

Når dit hjerte er fyldt med negative tanker – når du begynder at tvivle på Guds kærlighed til dig, og hans velbehag i dig – så beder jeg dig om at gøre noget meget praktisk. Find et stykke papir og skriv din tanke ned. Læs den derefter højt for Herren. Anerkend hvor akavet og uvirkeligt det er. Skriv herefter følgende ned: "Jeg er et barn af min himmelske Far, som har behag i mig." Det er ikke positiv selvterapi – det er en realitet. Hans Ord gør det en realitet. Tro det, og bliv virkelig lykkelig igen!

Download PDF