På én time vil alt forandre sig | World Challenge

På én time vil alt forandre sig

David WilkersonSeptember 3, 2007

Profeten Esajas advarer os om, at i de sidste dage vil ”Gud vende op og ned på verden”. Han siger, ” Herren hærger jorden og lægger den øde, han får jordskorpen til at sprække og spreder beboerne.” (Esajas 24, 1).

Ifølge denne profeti, vil dommen pludseligt komme over jorden, og det vil forandre alt på en eneste time. På et kort øjeblik, vil hele verden blive vidne til en hurtig og massiv ødelæggelse af en by eller en nation, og verden vil aldrig blive den samme igen.

Hvis du er knyttet til materielle goder, hvis du elsker denne verden som den er, så ønsker du ikke at høre hvad Esajas har profeteret. Faktisk vil det Esajas siger være utænkeligt selv for de meste retfærdige blandt Guds folk. Mange vil sikkert spørge, ”Hvordan kan en hel verden blive ramt på bare én time?”

Hvis vi ikke troede, at Bibelen var Guds sande Ord, ville få af os tage Esajas’ profeti alvorligt. Men Skriften gør det klart: På en eneste time vil verden forandre sig. Menigheden vil forandre sig og hver eneste en af os vil forandre sig.

Apostlen Johannes giver en tilsvarende advarsel i Åbenbaringsbogen. Han taler om en ødelæggende dom, som kommer over en by og nation: ” Derfor kommer på én og samme dag alle hendes plager, død og sorg og sult, og hun skal brændes; thi stærk er Gud Herren, som har dømt hende….Så stor en rigdom ødelagt på en eneste time!” (Åb. 18, 8. 17)

I Esajas profeti, bliver byen under dom kastet ud i forvirring. Husene bliver lukket af, ingen kan komme hverken ud eller ind. ”Tomhedens by er knust, alle huse er lukket, ingen kommer ind.” (Esajas 24, 10). Hele byen er ødelagt. ”I byen er kun ruiner tilbage, porten er hugget i splinter.” (24, 12). Alle adgangsveje af spærret. Denne passage antyder, at der har været brand, at en eksplosion har rystet selve jorden fundament.” (se 24, 6).

Vi, som lever i New York City, kender noget til denne scene. Da tvillingetårnene blev angrebet, kunne den altomspændende brand og røg ses stige til himlen mange kilometer væk. For nylig gik new yorkerne i panik, fordi damp kom op under en af byens gader. Folk løb i alle retninger, og skreg: ”Er det nu? Er det det afsluttende angreb?”

I dag er der masser af verdslige profeter som siger, at et atomangreb er uundgåeligt. Og ofte siger de, at målet for angrebet vil være New York. Men det kunne ske i hvilken som helst større by: London, Paris. Tel Aviv, Washington. Hverken Esajas eller Johannes nævner navnet på den by, som den ødelæggende dom kommer over.

Lad mig lige gøre det klart: Jeg ønsker ikke at skræmme nogen med dette budskab. Paulus fortæller os, at som disciple af Jesus Kristus, er vi allerede gået fra død til liv. Vi, som kalder på Jesus som Herre, kan være sikre på, at uanset hvad der sker i denne verden, vil hans udgydte blod udfri os.

Derfor skal vi ikke frygte nyhederne i medierne, men i stedet være opmærksomme på hvad Herren gør i verden. Som mange andre, hører jeg disse grusomme rapporter, som giver mig lyst til at slukke for det hele. Men sandheden er, at Gud er virksom i sådanne tider, og gennem det der sker, sender han advarsler til alle som vil lytte til hans stemme.

Jeg tror, sammen med mange af de fremmeste bibellærere, at Esajas’ profeti peger frem mod de sidste tider. Med det mener jeg vores tid. Kort sagt, der kommer en pludselig dom , og Skriften indikerer stærkt, at den står lige for døren.

Det kan være, at du undrer dig nu: ”Hvordan kan vi være sikre på, at det netop er denne generation, som denne profeti retter sig mod?” Det kan vi af to årsager: #160;

1. Et sitgende antal profeter advarer mod at en apokalyptisk katastrofe er lige om hjørnet. Når jeg anvender ordet ”profeter”, mener jeg ikke kun dem i kirken, men også de ”verdslige profeter”.

Der er mange eksempler på verdslige profeter i Skriften. Gud brugte Assyrien som sit redskab, da han ville gå i rette med Israel. Og han udpegede kong Kyros som sin tjener til at bistå Israel. ” Til Kyros siger jeg: »Min hyrde!« Han skal udføre alt det, jeg vil ….« (Esajas 44, 28).

I vores tid bruger Gud også verdslige profeter til at sende advarsler. De bliver ”hans profeter” for en stund. Og deres profetier kan være voldsommere end de, som kommer fra de troende. Det budskab, jeg skriver her, er mildt sammenlignet med de som kommer fra verdslige side. Bare læs avisen eller se nyhedsudsendelserne.

” Nej, Gud Herren gør ikke noget, førend han har åbenbaret sine planer for sine tjenere, profeterne.” (Amos 3, 7)

2. Pludselig ødelæggelse kommer når syndens bæger flyder over. Sandselighed, perversion og grådighed gennemstrømmer vores samfund. Men da Gud sendte syndfloden over jorden, var det fordi volden havde taget overhånd. ”Jorden var fordærvet og fyldt med vold for øjnene af Gud.” (1. Mos. 6, 11).

Lige nu er der en række krige og blodige opstande rundt om i verden. Men det der fylder mest hos mig, er den vold, som bliver udøvet mod børn verden over:

• Jeg tænker på de pædofiles seksuelle overgreb. Børn over hele verden bliver voldtaget, kidnappet og tvunget ud i internationalt sex-slaveri. For nylig blev en pædofil afsløret i USA for at have en hjemmeside, som rådgav andre pædofile om hvor det var lettest at samle børn op. Der er ikke nogen lovgivning på nuværende tidspunkt, som kan stoppe den mand. Verdens største kirkesamfund har brugt hundrede millioner dollars for at indgå forlig med de, som blev udsat for overgreb af kirkens folk. Sig mig, hvor længe vil Gud udholde de rædselsvækkende skrig fra børn, som er blevet udsat for overgreb af dem, som skulle repræsentere Kristus?

• Tusindvis af børn i Afrika bliver nedslagtet i stammekrige. Hugget til døde af macheter. Unge drenge – selv dem under ti år, bliver optaget i militante grupper og bliver tvunget til at myrde mænd i rituelle oprør.

• Her i USA, råber blodet fra millioner af aborterede spædbørn fra jordens dyb.

• Rapporter om drab på skoler, chokerer os knap nok mere, men vedbliver at terrorisere vores børn. Vi bliver måske hærdet af disse rapporter, men Gud sørger over dem i sit hjerte. Jeg siger dig, der er ikke noget mere modbydeligt end vold og brutalitet mod børn. Fra himlen lyder et råd. Giv agt! Dommen kommer over dig.”

En pludselig katastrofe vil ramme, som en del af Guds afsluttende dom. Denne hændelse vil få jordens grundvolde til at vakle. Og Esajas siger, at når den rammer, er der ikke noget sted man kan flygte hen: ” Jorden er vanhelliget af sine beboere, for de har overtrådt lovene, tilsidesat budet og brudt den evige pagt. Derfor skal forbandelse æde jorden og dens beboere bære straffen; derfor svinder jordens beboere ind, kun få bliver tilbage.” (24, 5-6).

Når dette sker vil der blive et kaos uden lige. Alle civile aktiviteter går i stå, og samfundene vil gå i opløsning. Regeringerne vil være hjælpeløse i forhold til at genoprette nogen form for fornuft. Ingen nationalhær, ingen sikkerhedsstyrker vil være i stand til at bringe ro og orden i omvæltningerne.

Du husker sikkert, at da tvillingetårnene blev ødelagt, strømmede hjælpen til New York fra alle verdenshjørner. En hær af mennesker kom for at hjælpe på alle mulige måder. Men den situation Esajas profeterer om, er anderledes. Ødelæggelsen vil ligge udover menneskets evne til at handle.

Når denne dom falder, vil den knuse økonomierne. Rige forretningsfolk vil forpinte stå og se til, grædende og sørgende, mens de går fallit. På et splitsekund vil al deres rigdom forsvinde som dug for solen. Johannes beskriver denne scene: ” De, der handler med disse varer, alle de købmænd, som tjente sig rige på hende, skal stå langt borte af frygt for hendes pinsel; de skal græde og sørge og sige:Ve, ve den store by, … Så stor en rigdom ødelagt på en eneste time!” (Åb. 18, 15-17).

På et øjeblik vil al handel stoppe. Alle restauranter og barer vil blive lukket, og al drikken og musik vil ophøre. Enhver antydning af munterhed, glæde og fryd vil helt sikkert forstumme : ” Vinen sørger, vinstokken sygner hen, og alle de glade sukker. Paukernes lystige lyd hører op, larmen fra de jublende forstummer, citerens lystige klang hører op. Man drikker ikke vin under sang, øllet smager bittert, når man drikker det… I gaderne lyder klageråb over vinen, al glæde er forsvundet, fryden i landet er borte.” (Esajas 24, 7-9. 11).

Ja, dette er en dyster dommedags- beskrivelse. Men det er ikke min profeti. Dette ord er givet til den retfærdige profet Esajas af Gud den Almægtiges Hellige Ånd. Selv den verdslige verden forbereder sig på at det vil ske. Der bliver brugt milliarder på national sikkerhed i USA, England, Europa og Israel. Hvorfor? Militæreksperter advarer om at et verdensomspændende terroristangreb helt sikkert vil komme.

Du spørger måske: ”Hvorfor skulle hele verden forandre sig, hvis et atomangreb kun rammer en by?”. Det vil ske på grund af frygten for repressalier. Hvis en slyngelstat angriber, kan du være sikker på at denne nation vil blive udslettet i løbet af få timer. Tænk på den plan, som Israel har, som er kendt som Samsonplanen (the Samson option, red.). Det sekund atommissil bliver affyret mod dem, vil Israel trykke på knappen til atommissiler der vil ødelægge hovedstæderne i alle fjendtlige stater.

Verden er blevet en tikkende bombe, og nedtællingen går hurtigt

Ødelæggelsens time vil pludselig forandre menigheden, uanset om den er levende eller død. Esajas skriver: ” For det skal gå på jorden, blandt folkene, som når man slår oliven ned…” (Esajas 24, 13). Dette er en beskrivelse af Gud, som ryster et oliventræ, efter der er blevet høstet. Sagt på anden måde, han vil ryste alt hvad der kan rystes, uden at spare nogen. Det vil blive en katastrofal ødelæggelse og et overvældende mørke.

Så spørger du, ”Hvad med Guds folk i alt dette? Hvad vil der ske med menigheden?” Esajas giver os en bemærkelsesværdig beskrivelse af hvad der vil ske med de troende. Midt i disse frygtelige rystelser, vil der kunne høres en sang, og lyden af den vil blive højere og højere. Og så, i den mørkeste time, vil et verdensomspændende kor af stemmer synge lovprisning til Gud: ” De løfter røsten og jubler over Herrens storhed.” (24, 14).

Forstår du dette? Der vil være panik alle steder. Mænds får hjertestop af frygt, når røgsøjlerne kan ses stige op hundredevis af kilometer væk. Uro og kaos vil regere alle steder. Men midt i denne fortærende ild og ødelæggelse, vil verden høre en vidunderlig sang: ” Vis Herren ære i øst! Vis Herrens, Israels Guds, navn ære, på havets fjerne øer! Fra jordens ender hører vi sange, til pris for den retfærdige.” (24, 15-16).

En hellig rest vil vågne op, og en sang vil blive født ud af ilden. I stedet for panik, vil Guds folk prise hans imponerende majestæt. Se det for dig: i det mørkeste mørke, vil en kollektiv stemme rejse sig fra millioner af mennesker i hver en nation, ikke i frygt og kval, men i jublende lovprisning til Herren.

Hvordan vil det ske? På en time vil Gud genoprejse sin menighed. Tørre knogler vil ryste og rasle, og de retfærdige vil vågne op, idet Den Hellige Ånd kalder massevis af lunkne troende tilbage til deres første kærlighed. I sin nåde, vil han ruske op i dem, som har forsømt ham og ignoreret hans Ord, undgået bøn og måske oven i købet har overvejet skilsmisse. Pludselig vil deres sjæl blive overstrømmet af fortrydelse og hellig sorg. Mange vil falde på sine knæ og råbe deres anger ud.

Der vil blive en vækkelse som herliggør Guds majestæt. Og denne vækkelses sang vil bliver hørt fra jordens yderste hjørne. Øst, vest, nord og syd – fra arabiske lande til Kina, Indonesien og Afrika, og alle verdensdele – en herlig sang vil løfte sig ud af ilden. På en time på en dag vil de, som overlevede, synge en ny sang over hele verden. Esajas 25, beskriver de vidunderlige mirakler, som vil ske på det tidspunkt, hvor ”Gud gør alle ting nye.”

Over hele verden vil Herrens folk holde et festmåltid på hans Ord: ” På dette bjerg skal Hærskarers Herre holde festmåltid for alle folkene, et festmåltid med fede retter og lagret vin med marvfede retter og ædel, lagret vin.” (Esajas 25, 6).

” Så opsluges på dette bjerg sløret, det slør, der ligger over alle folkene, det dække, der er bredt over alle folkeslag.” (25, 7). Lige nu i disse velstands tider, ser det ud til at folkemasserne er dækket af et slør, ude af stand til at kende sandheden om Jesus. Men når Gud ryster verden gennem dom, vil sløret, som dækker millioner af menneskers sind, blive taget bort. Mørkets slør vil blive fjernet, og mange vil se Herrens i sin herlighed. Helligånden vil ikke påtvinge disse åbne øjne og hjerter Jesus, nærmere vil en rest rejse sig fra deres midte.

Jeg tror, at dette mørke slør dækker hjerter og øjne på unge mennesker i hele verden lige nu. Dette er realiteten for universitetsstuderende, hvis tro har været under angreb i fire-fem år. I den tid er deres sind blevet indoktrineret af gudløse professorer og lærer i klasseværelser, hvor troen er blevet angrebet, nedgjort og forhånet. Disse unge mænd og kvinders tro er blevet underdrejet. De forlader universitetet overbeviste om at Gud er død.

Men efter en times ødelæggelse – atomar, økonomisk og socialt – vil alle disse løgnagtige slør blive fjernet. De selv samme professorer, som hånede dem, vil indse, idet de står overfor døden, at der må træffes et valg: ”Hvad med evigheden? Er der liv efter døden?” De vil lede efter nogen, som kan forklare dem hvad der sker.

Når sangen bliver sunget, vil den blive hørt af unge mennesker i alle samfundslag, i alle nationer under solen. Mange vil forhærde sit hjerte og forbande Gud ved lyden af denne sang, men mange andre tilslutte sig sangen til hans majestæt.

På en eneste time, vil vores fokus i livet blive ændret. Vi vil ikke længere være optaget af vore egne fortrædeligheder. Pludselig vil meget, som før var værdifuldt for os, ikke længere have nogen værdi. Hvorfor? I denne stund vil vi alle være i samme båd.

”Det skal gå præsten som folket, herren som trællen, fruen som trælkvinden, køberen som sælgeren, långiveren som låntageren, ågerkarlen som skyldneren.” (Esajas 24, 2). Dommen vil ikke respektere nogen som helst. Tværtimod vil den ramme alle, som er indenfor rækkevidde. Præsidenter, konger, de rige, de berømte – alle vil skævle præcis som de fattigste på jorden. Og denne katastrofe tilintetgøre alle afguder, udrense alle overtrædelser og nedrive alle afgudsaltre:

” Derved (katastrofen) sones Jakobs skyld, og dette er frugten af, at hans synd tages bort: Han skal gøre alle altersten til knuste limsten, Ashera-pæle og røgelsesaltre skal ikke bestå.(Esajas 27, 9).

Verdens mest prominente afgud er penge. Og lige nu står Amerika overfor en frygtelig økonomisk katastrofe. Investorer har travlt med at få deres penge ud af højrisiko investeringer, og kreditforeningerne går fallit. For nylig lød en overskrift således: ”Skuden synker!” Alle sælger, ingen køber. Mange husholdninger er i panik, idet deres liv ændrer sig på ingen tid. Jeg tænker på direktøren for et multi-dollar investeringsfirma, hvis 42 tommer yacht blev sat til salg sammen med hans 16 værelsers villa i Aspen, Colorado. Hans pengebeholdning var bogstaveligtalt svundet ind natten over.

Der kommer en dag, hvor sportsbegivenheder vil være det sidste folk tænker på. Jeg har ikke noget imod sport, men snart vil der ikke længere være nogen 250 millioner dollar kontrakter for sportsfolk, mens så mange sulter i verden. Alle afguder vil blive knust til støv, og sportspaladserne vil blive jævnet med jorden. De rigeste og de fattigste vil stå overfor de samme forhold.

Det vil ske på én dag. ”Når folk siger: »Fred og ingen fare!« da er undergangen pludselig over dem som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe.” (1. Tess. 5, 3). Hvorfor sådan en apokalyptisk advarsel?

Du undrer dig måske over hvad godt der kan komme ud af disse profetiske meddelelser? Hvorfor skal man leve med denne uro?

Jeg vil minde dig om, at Jesus advarede Jerusalem om at byen ville blive ødelagt. Den ville blive brændt ned til grunden. Og over en million mennesker ville blive myrdet. Jesus forklarede sin advarsel: ” Nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at I skal tro, når det sker.” (Johs. Ev. 14, 29). Det han sagde var, ”Når det sker, vil du vide, at der er en Gud, som elsker dig, og som har varslet dig på forhånd.”

Paulus kalder sådanne advarsler for ”lys”, indsigt der udelukker mørket. Han siger, ”I er lysets børn, fordi du ved hvad fremtiden bringer. Så når ødelæggelsen kommer, og der er panik alle steder, vil du have ro ved Helligånden. Noget vil gå op for dig, og du vil huske, ”Gud varslede mig”. Denne profeti er ikke et vredens budskab til Guds folk, det er et opråb til forberedelse.”

”Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus, som døde for os, for at vi, hvad enten vi er vågne eller sover, skal leve sammen med ham.” (1. Tess. 5, 9-10). Paulus taler her om en tid med en mulig ødelæggelse. Derfor siger han, ” Trøst derfor hinanden og opbyg hinanden, som I også gør.) (5, 11).

I disse tider med velstand, er der ingen, der har lyst til at høre et budskab som Esajas’. Jeg har sandelig ikke lyst til at høre det. Men vi kan ikke ignorere det, for det er lige om hjørnet. I sådanne tider, siger Paulus, når vi har viden om at en pludselig ødelæggelse er på vej, skal vi ikke ryste af skræk eller sorg, som verden gør. I stedet skal vi trøste og opbygge hinanden, og vide, at Gud har kontrol over hvert et aspekt af vores liv.

”Men vi, der tilhører dagen, skal være ædru og iføre os troen og kærligheden som brynje og håbet om frelse som hjelm.” (5, 8). Paulus siger, ” Udrust dig med tro, opbyg din tro nu, før den dag kommer. Lær din sang, og du vil være i stand til at synge den i din ”ild”. ”Vis Herren ære i øst! Vis Herrens, Israels Guds, navn ære, på havets fjerne øer!” (Esajas 24, 15).

Dette er vores tros håb: Vores Herre sørger for en sang, som lyder i den mørkeste tid. Opbyg nu din tro til ham, og lær at prise hans majestæt stille i dit hjerte. Når du synger din sang, vil den styrke og opmuntre dine brødre og søstre. Og det vil vidne til verden: ”Vores Herre regerer over alt!.

Download PDF