RETFÆRDIGHEDENS GAVE | World Challenge

RETFÆRDIGHEDENS GAVE

David Wilkerson (1931-2011)February 19, 2018

Hvordan Gud gør os til dem, han ser vi kan blive

Hvad holder os rene? Det er spørgsmålet i det teologiske emne som kaldes helliggørelse. Jeg har læst alle mulige bøger om helligiggørelse. Men efter at have læst side op og side ned, er jeg bare blevet mere og mere forvirret. Det ser ud som om, at alle kirkeledere har hver deres opfattelse om emnet. Efter megen bøn tror jeg, at Gud har givet mig en måde at forstå hvorpå han renser og helliggør os. Her er en enkel definition, som Helligånden forklarede det til mig.

Helliggørelse er Kristi Ånd i os – som gør os til det, Gud ser, vi er, gennem retfærdiggørelse. Eller sagt på anden måde: Gud har allerede gjort os ”retfærdige” (eller, ret) i hans øjne og det er en vidunderlig hellighed. Men nu bringer han denne hellighed ned til vores daglige liv. Det er Kristi Ånds gerning i os – at forvandle os til at blive det, Gud allerede har set vi kan være. “Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevare fuldt ud jeres ånd og sjæl og legeme lydefri ved vor Herre Jesu Kristi komme” (1. Tessalonikerne 5:23).

Paul writes: “Paulus skriver: “For dette er Guds vilje, at I skal helliges … for hver især at have jeres hustru i hellighed og ære” (4:3-4). Apostlen siger, ”Det er Guds vilje, at I lever et helligt liv – så ingen synd har magt eller herredømme over jer.”

Jeg ved ikke, hvad der er din fristelse. Men Bibelen siger klart, ”Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden” (Romerne 6:14). Herren vil have, at alle troende har kontrol i sit liv, en autoritet til at regere over synd.

“Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave få herredømme og liv ved én eneste, Jesus Kristus” (5:17, min fremhævelse).

Det græske ord for “herredømme” betyder her ”at regere fra et fundament af magt.” Når Paulus taler om ”herredømme i livet,” taler han om at have en regerende magt over synd – ikke kun i himlen, men i dette liv. Vi skal have herredømmet over alle dæmoniske kræfter, ethvert begær og alle åndsmagter som kommer imod os. Det er sand helliggørelse.

Men der er en anden mægtig sandhed i dette vers: ”Så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave(samme vers – min fremhævelse). Her kalder Paulus retfærdighed en gave. Det er noget, som gives til dig, som bliver din ejendom – noget du kan mærke og røre ved!

Denne ”retfærdigheds gave” er Jesu Kristi Ånd.

Når du overgiver dit liv til Kristus, bliver du adopteret som en søn, og bliver medarving med Guds egen Søn. I det øjeblik sender Gud sin egen Ånd til at tage bolig i dig – for at leve i dig og give dig kraft og faktisk leve dit liv for dig. ”Ved I ikke, at Jesus Kristus er i jer?” (2. Korinterne 13:5).

Jesus er den eneste, der har besejret synd, kødet og djævelen. Han alene er sejrherre, Løven af Juda. Og Gud sender denne mægtige krigers Ånd som vores helliggører. Vi har ingen kraft i os selv. Al magt over synd, kød og djævel findes i Jesu Kristi Ånd, som er blevet sendt for at tage bolig i os.

Tror du, at Gud ville retfærdiggøre os, for så at efterlade os fuldstændig kraftesløse i forhold til mørkets magter? Tror du, han siger til os, ”Jeg anser dig for retfærdig ved din tro på min Søns fuldbyrdede værk. Gå nu – stå imod synd og kæmp det bedste du kan mod djævelen. Jeg værdsætter dit forsøg”? Nej, aldrig!

Kristus kæmpede ikke med djævelen, overvandt ham og vendte tilbage til Faderen, bare for at overlade os til os selv. Han sagde ikke, ”Nu har jeg gjort min del. Nu skal du gøre din.” Nej. Vores velsignede Frelser vendte tilbage til himlen med et blodbestænkt sejrsbanner over hele fjendens hær. Og der er han nu, som Gud og som et sejrende menneske. Han sidder ved Faderens højre hånd. Og han har sendt os sin Ånd, som bor i alle sande troendes hjerter: Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi han hverken ser eller kender ham. I kender ham, for han bliver hos jer og skal være i jer” (Johannes 14:17 – den engelske oversættelse o.a.).

Du og jeg kan aldrig stå op imod fristeren i egen kraft. Vi har ikke det der skal til. Og vi kan ikke gå imod vores begær og vaner som svage, fnisende, kujonagtige soldater. Nej, ifølge Guds hellige Ord har vi en Ånd i os, som er større end nogen dæmon i denne verden: ”I er af Gud, kære børn, og I har overvundet dem, for han, som er i jer, er større end han, som er i verden” (1. Johannes 4:4). Hans ånd giver os kraft i alle kampe mod kødet og djævelen.: ” Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår” (Efeserne 3:20).

Vi regerer kun i dette liv når vi tillader Kristi Ånd at leve sit liv i os og igennem os. ”Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I ved Åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve” (Romerne 8:13). Al magt over synd, kødet og djævelen ligger i Kristi Ånd, som bor i os: ”…at han i sin herligheds rigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd” (Efeserne 3:16).

Hver en synd som slavebinder dig – hver en dæmonisk fæstning – kræver et mirakel fra Gud. Kun han ved hvordan hans folk skal udfries fra mørkets magter. Det skal ske på overnaturlig vis: ”Han, der giver jer Ånden og gør undergerninger iblandt jer – gør han det, fordi I gjorde lovgerninger, eller fordi I hørte i tro?” (Galaterne 3:5). Gud udvirker ikke mirakler for dem, som arbejder i egen kraft, men gør det for dem, som stoler på, at han fuldstændigt vil gøre det for dem.

Den størst mulige frigivelse af magt og tro i dit liv sker ved, at være helt overbevist om, at Gud elsker dig.

Paulus siger, at det er kærlighed, der frigiver tro i os til at vandre som Jesus vandrede. ”For i Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej, men det gør tro, virksom i kærlighed” (Galaterne 5:6). ”Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os” (Romerne 8:37). Faktisk handler hele konceptet helliggørelse om kærlighed.

Paulus siger, at livet i Kristus blev frigivet i ham ved tro som virkede i kærlighed: ”Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig” (Galaterne 2:20). Paulus var overbevist om, at Herren elskede ham. Hans status som Guds Søn virkede tro i ham – og den tro frigjorde Kristi liv i ham. ”Ikke at vi af os selv duer til at udtænke noget, som kom det fra os selv; at vi duer til noget, skyldes Gud” (2. Korinterne 3:5).

Yderligere siger Paulus, “Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vore overtrædelser, levende med Kristus” (Efeserne 2:4-5).

Lad mig give dig et stærkt eksempel fra mit eget liv på Guds store genoprettende kærlighed. I 1958 gik jeg ind i Fort Green boligkvarteret i Brooklyn, som var den berygtede Mau Mau bandes græsgange. Da jeg begyndte at prædike, begyndte bandemedlemmerne at hyle som katte og råbe og skrige. Da jeg var færdig, gik jeg over for at tale med lederne. En af dem var Nicky Cruz, som havde forsøgt at dræbe sin egen bror. Jeg sagde, ”Nicky, Jesus elsker dig.” Han spyttede mig i ansigtet og lo. Så forbandede han mig.

Men Nicky kunne ikke ryste de ord af sig: ”Nicky, Jesus elsker dig.” De ord fandt vej ind i denne bandeleders hjerte, og han kunne ikke undslippe ordenes kraft. Han tænkte, ”Hvem kan overhovedet elske mig? Jeg hader mennesker. Hvem skal kunne elske mig!”

Men Herren kom ind i Nickys hjerte – og Nicky fandt ud af hvem han var: en elsket Guds søn. Den sandhed ændrede Nicky Cruz’ liv.

Nogle år senere, efter han selv var blevet evangelist, kom Nicky og besøgte vores tjeneste i Texas. Jeg spurgte ham, hvad der fik ham til at holde fast i Jesus i alle disse år. Han sagde, ”Bror David, du fortalte mig engang, at Jesus elsker mig. Det blev jeg overbevist om. Så jeg begyndte bare at elske ham tilbage. Det har holdt mig fast.”

Nicky kendte ikke til nogen teologi om helliggørelse. Men han blev helliggjort – fordi han elskede sin Far og modtog sin Fars kærlighed.

Du tænker måske, “Jeg tror Gud elsker mig, men hvad er min del af det?”

Her er dit svar: “Herren formår at fri de gudfrygtige fra fristelse, men at holde de uretfærdige i forvaring til straffen på dommens dag” (2. Peter 2:9). Herren kender alt til din kamp. Han er rørt over dine svagheder. For dig ser det håbløst ud – men Gud ved præcist hvornår og hvordan han vil fri dig ud. Tak Gud, at han ikke overlod det til os! Vores del er simpelthen at erkende, at vores egne anstrengelser er nyttesløse. Vi må overgive os til Kristi Ånd i os – kalde på ham i tillid, og råbe, ”Herre, jeg kan ikke gøre det, men du kan. Jeg giver det hele over til dig.” Jeg ønsker, at giver dig et af de vigtigste skriftsteder i hele Bibelen. Det handler om nødvendigheden af at stole på Guds kærlighed som midlet til af blive udfriet:

“Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det! Derfor kender verden ikke os, fordi den ikke kender ham. Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er. Enhver, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren” (1. Johannes 3:1-3).

Jesus har magten til at rense os. Og den magt er kun tilgængelig for os når vi hviler i viden om, at vi er Guds børn – og at han elsker os. Du kan have tilbragt uger, måneder eller år på at kæmpe mod din synd. Du har måske skåret tænder og lovet både Gud og dig selv, ”Jeg vil vinde den kamp.” Nej! Tal med din Far i dag. Taget kig på denne livsdrænende vane, som holder dig fast, og lad troen flyde fra dit hjerte: ”Åh, Herre, min stærke Frelser, jeg ved du elsker mig. Og du har al den kraft, jeg behøver. Jeg er svag og hjælpeløs. Men jeg stoler på din magt til at drive denne onde ting ud. Herre, jeg har brug for et udfrielsesmirakel. Du skal sætte mig fri!”

Lyt så til hvad han siger. Når han taler til dig, vil resultatet altid blive fred. Det er uundgåeligt. Din Far elsker dig. Elsk ham nu tilbage som en søn eller en datter. Amen!

Download PDF