IMELINE NÄGEMUS | World Challenge

IMELINE NÄGEMUS

David WilkersonSeptember 30, 2015

Jesaja 25 ptk kirjeldab imelist nägemust. Prohvet Jesaja kantakse selles nägemuses tulevikku, lõpuaegadesse. Piibli kommentaatorid on kõik ühel meelel, et tegu on ühe selgeima pildiga kogu Piiblis, mis puudutab lõpuaegu. Jesaja näitab meile väga täpselt, mis on Jumala igatsus rahvaste ja Tema koguduse suhtes enne lõpu saabumist. Ja muide, me elame just praegu sel tunnil, mida Jesaja selles peatükis kirjeldab.

Esimeses viies salmis toob Jesaja esile selle, mis Jumalal on varuks kõigi rahvaste jaoks. Jumal lööb Saatana impeeriumi vaid hetkega kildudeks, nii et rahvad, kes on olnud vangis deemonliku türannia all, saavad korraga vabaks. Jesaja juubeldab sellest vaatepildist: „Issand, sina oled mu Jumal, ma tahan sind ülistada, su nime kiita, sest sa oled teinud imet, su otsused muistsest ajast on õiged ja kindlad.“ (Jesaja 25:1). Ta ütleb: „Issand, sind ei taba ükski asi üllatusena. Sa oled saatnud korda võrratuid imesid juba minevikus ja nüüd on Sul plaan ka selle aja jaoks. Oled näinud selle ette juba aegade algusest.“ Jesaja hing on elevil, kui ta näeb Jumala plaani lahti rullumas. Ta kuulutab kõigile järgnevatele põlvedele: „Jumal saab purustama ja põrmustama neil viimseil päevil Saatana väe. Kummaliste deemonlike olendite paleed langevad varemeisse ja Saatana linnast ei jää midagi enamat järgi, kui vaid tolmu hunnik.“

Inimmassid saavad vabaks ahelaist, mis on neid sidunud. Nad saavad vabaks saatanlikest hirmu –ja patu vanglatest. Jesaja kutsub neid „tugevateks inimesteks“ ehk kunagi patu poolt paadunud inimesteks. Ja ta ütleb, et need samad inimesed saavad kord austama Jumalat. Nad olid aastaid hirmul oma rõhuja, Saatana ees, kuid nüüd kardavad vaid Issandat, kes on nad vabaks teinud. Sel tunnil saab täituma ka 4.salm, nii et kogu maailm näeb seda: „Sest sa oled kindluseks viletsale ja pelgupaigaks vaesele ta kitsikuses, ulualuseks raju eest, varjuks palavuse eest; on ju julmade viha otsekui raju, mis raputab müüri.“ (Jesaja 25:4).

Näen seda juba sündimas miljonite inimeste eludes üle maailma. Vaimust vaesed saavad tugevaks. Need, kel erinevad vajadused, päästetakse ja murelikud leiavad tõelise rahu. Kristusest on saanud nende kaitsja ja varjupaik. Ja kui mõni tuline kiusatus peakski neid tabama, tabab see hoopis neid ümbritsevat püha müüri ja kaotab oma mõju. Saatana tulised rünnakud kukuvad kolinal kokku.
 

Download PDF