ISSANDA ÕNNISTUS | World Challenge

ISSANDA ÕNNISTUS

Nicky CruzJuly 18, 2015

Jumal küll andestas Taavetile ta patu, kuid pane tähele, millisest õnnistusest ta tänu oma langemisele ilma jäi. Vaata, millest ta suhte nimel Batsebaga loobus ja mis oli Jumala plaanidest kõrvale kaldumise varjatud hind. „Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal: Mina olen sind võidnud Iisraeli kuningaks ja mina olen sind päästnud Sauli käest. Mina olen sulle andnud su isanda koja ja su sülle su isanda naised, ja olen sulle andnud Iisraeli ja Juuda soo. Ja kui seda on vähe, siis ma oleksin võinud sulle lisada veel ühte ja teist.“ (2 Saamueli 12: 7-8).

Jumalal oli Taaveti jaoks varuks veel kõikvõimalikke õnnistusi, millest too ei osanud unistadagi; õnnistusi, mida Ta igatses valada oma sulase üle. Õnnistused, mis eeldavasti oleks ületanud kõik selle, mida Ta oli varasematel aegadel Taaveti heaks teinud. Kuid tänu oma patule pidi Taavet elama oma elu ja üks päev surema nii, et ta ei saanudki kunagi teada, mis need õnnistused olid. Jumal ju ütles: „Ja kui seda on vähe, siis ma oleksin võinud sulle lisada veel ühte ja teist.“

Jumala jaoks pole midagi meelepärasemat, kui oma laste imeliste õnnistustega üle valamine. Taevas on täis Tema imelisi armuande, mis vaid ootavad oma aega, et saada vabastatud Ta laste eludes, kes on jäänud ustavaks. Kes on pidanud kinni Jumala lepingust, mille Ta on loonud neile, kes on jäänud ustavaks Tema tahtele ja eesmärkidele nende elude suhtes. Muide, need õnnistused pole mõeldud vaid kuningate või võimsate sõdalaste jaoks, vaid ka sinu ja minu jaoks. Igaühe jaoks, kes kutsub Jumalat „Isaks“.

See aga, kuidas ja millal need õnnistused tulevad, sõltub täiesti meist endist. Meie sõnakuulelikkus on see, mis vabastab need õnnistused Jumala käest ja toob need esile me elus. Me võime elada Jumala tahtes ja kogeda Tema armuande igal päeval, või käia oma teed ja jääda neist ilma.

„Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda.“ (Efeslastele 3:20).

 

Nicky Cruz, rahvusvaheliselt tunnustatud evangelist ja viljakas raamatute autor, pöördus Jeesuse Kristuse poole 1958 aastal New York Citys peale David Wilkersoniga kohtumist. Enne seda oli ta elanud vägivaldset ja kuritegelikku elu. Tema dramaatiline pöördumislugu ilmus esmalt D.Wilkersoni raamatus „Rist ja pussikangelased“ ja hiljem juba tema enda bestselleris „Jookse, poiss, jookse.“

 

Download PDF