KIRI PASTORILE | World Challenge

KIRI PASTORILE

David WilkersonOctober 15, 2015

Kristus nägi asju, mis vajasid tähelepanu Tema koguduses. Seetõttu juhendas Ta ka Johannest kirjutama üles oma sõnad, et läkitada need seitsme koguduse „inglile“. Need inglid viitavad Tema sulastele, keda Ta nimetab ka tähtedeks oma käes (vt Ilmutuse 1:16). Ta ütles Johannesele: „Ma armastan neid oma sulaseid. Ma olen kutsunud ja võidnud neid, mistõttu sinu asi on nüüd edastada minu sõnum neile.“

Olles ka ise pastor, mõtlen ikka: „Mis tunne see võis Johannesel olla avada need kirjad? „Kiri New Yorgi koguduse pastorile: Nõnda ütleb Issand sinu koguduse kohta.“ Ehk annab see ka aimu, mida need 7 jumalasulast võisid tunda.

Võtame näiteks Efesoses oleva pastori (vt Ilmutuse 2:1-11). Lugedes Johannese kirja, ta näeb, et Kristus rõõmustab tema koguduse üle. Issand kiitis neid nende tubliduse, kannatlikkuse ja tunnetuse eest. Nad vihkasid kurja ja seisid Kristuse asjade eest. Ühtlasi ei lakanud nad kunagi head tegemast. See pastor oli hämmingus kõigest sellest, mida ta luges ja mõtles endamisi: „Wau! Issand on rahul meiega. See on kui kiituskiri meile.“ Kuid edasi lugedes jõuab ta läbilõikavate sõnadeni: „Kuid mul on sinu vastu, et sa oled oma esimese armastuse maha jätnud.“ (Ilmutuse 2:4). Jeesus hoiatab seda pastorit, öeldes: „Tuleta siis meelde, kust sa oled langenud, ja paranda meelt ning tee esimese armastuse tegusid! Muidu ma tulen su juurde ning lükkan su lambijala asemelt…“ (Ilmutuse 2:5).

See Efesose pastor pidi vist selle peale küll hirmust kangestuma, mõeldes: „Parandama meelt? Või muidu Ta kõrvaldab meid? Kuidas see veel peaks võimalik olema? Oleme ju pühendunud usklikud. Usust õigeks mõistetud. Oleme olnud helded ja hoolivad. Ja nüüd peame minema tagasi ning olema sellised nagu alguses? Mida see veel tähendab? On need tõesti Jeesuse sõnad? Kuidas ma saaks eales midagi sellist kogudusele ette lugeda?“

Siinkohal on oluline meeles pidada, et need sõnad olid suunatud jumalakartlikule kogudusele. Mistõttu Jumala silmis pidi siis ikka väga tõsise teemaga tegu olema. Miks muidu oleks Ta pidanud nii otse taolise eredalt särava kogudusega rääkima? Ta ütles selle pastorile: „Te armastus mu vastu pole enam see, mis see kord oli. Te olete hüljanud osaduse minuga, mistõttu parandage meelt!“

Jeesus annab väga selgelt mõista, et kogu lugu taandub Tema ligiolule. Jah, need efeslased olid küll teinud innukalt palju head, kuid nad polnud enam lähedased oma Issandaga.
 

Download PDF