KRISTUSES PEITUV LIHTSUS | World Challenge

KRISTUSES PEITUV LIHTSUS

David WilkersonJuly 16, 2015

„Ma kardan aga, et nõnda nagu madu pettis Eevat oma kurikavaluses, nii rikutakse ka teie lihtne ja puhas Kristusest arusaamise võime.“ (2 Korintlastele 11:3).

Paulus hoiatab meid, et me ei laseks end juhtida kõrvale Kristuses peituvast lihtsusest. Kreekakeelne tähendus sõnale „lihtsus“ selles kontekstis viitab millelegi ainsale, ainulaadsele. „Kristuse olemus ei ole keeruline. Teda puudutav tõde on väga lihtne – Jeesus on Jumal. Ta on jumalik isik, kes sündis neitsist, kes löödi risti ja kes tõusis surnuist. Kuid mul on tunne, et teid on sellest lihtsast ja ainulaadsest tõest kõrvale juhitud.“

Ühtlasi hoiatas Paulus ka selliste jumalasulaste eest, kes kuulutavad erinevat Jeesust: „Sest kui keegi tuleb ja kuulutab mingit teist Jeesust, keda meie ei ole kuulutanud, või kui te saate teise vaimu, keda te ei ole saanud, või teise evangeeliumi, mida te ei ole vastu võtnud, siis te sallite seda küll.“ (2 Korintlastele 11:4). Ehk teisisõnu ütles Paulus korintlastele: „Te panete tähele teist evangeeliumi ja mitte Kristuse oma. Te kuulete teisest Jeesusest ja mitte sellest, kes teid päästis. Ja mul on hirm, et te saate kõrvale tõmmatud selle teise Jeesuse poolt, kes kohe mitte pole päris Kristus.“

„Te ise ei teagi, aga te olete juhitud kõrvale jumalikust Kristusest ja ma ei suuda uskuda, et te lasete sel sündida! Te lähete kaasa nende õpetajatega, kes juhivad teid õigelt teelt kõrvale. Te isegi ei katsu läbi nende poolt räägitavat, et näha, kas see ka vastab tõele. Te olete kaotamas oma tunnetust vaimulikes asjades ja ammutate deemonlikust evangeeliumist, mis ülistab teist Jeesust. Ja teil pole aimugi, kuhu see teid välja viib.“

Mu sõnum teile täna taandub vaid sellele ainsale salmile: „Jeesus ütles talle: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.“ (Johannese 14:6). Jeesuse väide siin on absoluutselt kõiki ja kõike muud välistav. Mitte ükski moslem, hindu, juut ega pagan ei saa tulla Isa juurde muidu, kui vaid Kristuse kaudu. Ja nii nagu Jeesus küsis omal ajal jüngrite käest, nii küsib Ta ka täna meie käest: „Kelle ütlevad inimesed minu olevat?” (Markuse 8:27). „Aga nemad ütlesid talle: „Ristija Johannese, ja teised Eelija, teised aga ühe prohveteist.” (8:28) Ja tema küsis neilt: „Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat?” (8:29). Meie vastus peaks olema sama nagu Peetrusegi oma: „Sina oled Messias!” ehk siis Kristus (Markuse 8:29). Olgu see meie tunnistuseks kogu maailma ees nii täna kui igavesti.

Download PDF