TÄIELIK USALDUS JUMALA VASTU | World Challenge

TÄIELIK USALDUS JUMALA VASTU

David WilkersonOctober 13, 2015

Olles keset katsumusi, peame tõstma oma pilgu oma raskustelt ja julgustama end, öeldes: „Mu Jumal on kõigeks suuteline ja Ta pole unustanud mind. Tema pilk on mu peal just praegu ja ma lähen sellest kohutavast katsumusest läbi. Ja kui iganes halvad ka asjad ei tunduks, kõik on Tema kontrolli all nagunii. Mitte keegi ega miski ei saa muuta neid plaane, mis Tal on minu jaoks.“

Oled ehk võib-olla hetkel meeleheitel ja mõtled: „Ma ei näe mingit väljapääsu oma raskustest. Saab see tuline katsumus veel üldse kunagi läbi? Kas mu kannatused kestavad tõesti seni, kuni Jeesus tagasi tuleb? Issand, olen ma veel üldse kunagi võimeline rõõmu tundma?“ Jumala vastus sulle on: „Sa oled kuulnud Iiobi kannatlikkusest ja näinud Issanda antud elulõppu, sest Issand on halastav ja armuline.“ (Jaakobuse 5:11). „Ja Issand pööras Iiobi saatuse, kui too palvetas oma sõprade eest; ja Issand andis Iiobile kahekordselt kõike, mis tal oli olnud.“ (Iiob 42:10).

Sa ehk ei saa kahekordselt tagasi kõike, mida oled kaotanud, nii nagu Iiob sai. Küll aga saab sulle osaks midagi palju paremat - üks südame teadmine, et Jumalal on kontroll su elu üle. Tema armastus su vastu ei ole vaid enam mingi teoloogiline teadmine, vaid sa koged Tema vabastavat väge väga sügaval ja isiklikul viisil. Sa ei karda enam kunagi ühtki katsumust või raskust. Miks? Sest sa oled tulnud oma katsumusest läbi enam kui võitjana ja oled asetatud istuma taevastesse paikadesse ühes Jeesuse Kristusega.

Nii nagu Iiob oma katsumuse alguses, tunned ehk sinagi hetkel Jumalat vaid selle põhjal, mida oled Temast kuulnud. Seda siis kas läbi jutluste või piiblitundide. See on iseenesest hea, sest Piibel ütleb, et see ongi just see, kust meie usk tuleb – Jumala Sõna kuulmisest. Kuid Jumal tahab ka, et näeksid Teda. Ta tahab, et sul oleks absoluutne usaldus Ta vastu selles osas, mis puudutab Tema jumalikku plaani sinu elu suhtes. Ja mitte ükski deemon ega muu koletis saa Tema igavikuliste plaanide vastu su elus. Kõigest sellest lähtuvalt saad sa ka keset oma elu kõige suuremaid katsumusi tunnistada Jumala headusest, nii nagu Iiob seda tegi. Ja sa kuulutad täie julgusega, et mis iganes ka ei juhtuks, sina loodad ikka oma Jumala peale.
 

Download PDF