ÜLEMINEK | World Challenge

ÜLEMINEK

Gary WilkersonApril 4, 2016

Aastate möödudes hakkavad nii mõnedki kristlased oma usus kõikuma - võimalik, et tänu mõnele möödund’ ajal kogetud sügavale pettumusele. Selleks, et usus edasi minna, peavad nad ületama selle pettumuse, usaldades Jumalat ühel uuel moel.

Võib-olla sa usud ja ootad Jumalalt mõnda õnnistust oma pere või laste jaoks. Või sa usud ja ootad, et ta kaasab sind teatud teenistusse. Võib-olla palud Jumalalt vabadust teatud harjumuslikest sidumistest, või tahad saada vabaks seesmistest võitlustest, mis hoiavad sind usaldamast Teda. Osad meist vajavad väga konkreetseid imesid; üleloomulikke sekkumisi kas meie endi või me lähedaste ellu. Lühidalt öeldes – Jumal kutsub meid läbi kõigi nende olukordade üle. Kui iisraellased jõudsid Jordani jõe äärde, oli Jumala igatsus, et keegi ei jääks maha.

Iga kogenud kristlane võib sulle kinnitada, et pole ühtki muud aega su elus, mil sa kogeks kõige enam hirmu, ärevust, kahtlusi ja ebakindlust, kui siis, kui pead „minema üle Jordani“. Miks? Sest sa oled Jumala poolt tõotatud maa äärel, kuhu sind on kutsutud elama. Ja see on just see aeg, kus hingevaenlane ja ka me oma lihalik loomus osutavad kõige suuremat vastupanu.

Elu on alati lihtsam „siinpool Jordanit“, sest see on mugav – meilt ei nõuta mitte midagi. Kuid kui Jumal õhutab meid liikvele minema, muutuvad asjad, mis kord olid mugavad, ebamugavaks me jaoks. Tundub, et kõik muutub korraga häirivaks, käib alla ja meenutab isegi surmaseisu. Kui me aga punnime pidevalt selle nimel, et jääda oma mugavustsooni, riskime oma nägemuse ja kire kaotamisega, mida elu Jumalaga endaga kaasa toob.

Joosuagi polnud immuunne selle kiusatuse suhtes. Kui Jumal kutsus teda tegutsema, oli Jumala esimene juhtnöör talle: „Ole vahva ja tugev!“ (Joosua 1:6) Jumal ütles seda Joosuale lausa kolm korda nelja salmi jooksul, sest Ta teadis, et Joosua vajas seda kuulda.

Tegemaks seda, milleks Jumal on meid kutsunud, peame koondama kõik oma jõud selleks. Peame õhutama endis üles julgust. Osade jaoks võib see tähendada teatud asjade hülgamist, mis on pakkunud neile võlts turvatunnet. Kui koged oma vaimus pinget, häiritud olekut ja segipaisatust, küsi Jumalalt, miks see nii on? Kui Ta palub sul millelgi minna lasta, võib see olla su esimeseks sammuks usus edasi liikumise teel.

Download PDF