AABRAHAMI TEST | World Challenge

AABRAHAMI TEST

David WilkersonAugust 31, 2016

1 Moosese 22:2 ütles Jumal Aabrahamile: „Võta nüüd Iisak, oma ainus poeg, keda sa armastad, ja mine Morijamaale ning ohverda ta seal põletusohvriks ühel neist mägedest, mis ma sulle nimetan!” Sa ju tead seda lugu. Jumal säästis Iisaki, võttes tema asemel hoopis ühe jäära ohvriks. Ja Issand ütles Aabrahamile:

„…sest nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat ega keela mulle oma ainsat poega!... Sellepärast et sa seda tegid…ma õnnistan sind tõesti…Ja sinu soo nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad, sellepärast et sa võtsid kuulda mu häält!”  (1 Moosese 22:12, 16-18)

TA EI HOIDNUD MIDAGI TAGASI

Ehk teisisõnu ütles Jumal Aabrahamile: „Ma tean, et sa ei hoia minu eest midagi tagasi. Isegi mitte oma kallist poega. Ja kuna sa oled seda tõestanud, siis ma ka õnnistan sind.“ Pane tähele, mida Jumala Vaim Aabrahamile ütles:

“Teised ei pruugi su paljudest usutestidest kunagi midagi teada. Sa võidki vaid ükski kannatada ja mitte keegi ei saa kunagi kasu su vastupidamise tunnistusest. Veelgi enam, sind võidakse sinu kannatuste pärast isegi hukka mõista, kuna teised võivad mõelda: „Miks ta küll sellest kõigest läbi minema peab? See kõik tundub nii mõttetu olevat. Huvitav, millega ta küll oma elus puusse on pannud?“

JUMAL KOGUB KOKKU KÕIK ME PISARAD

Sa võid olla kindel, et see sama Jumal, kes juhtis sind su usutesti sisse, teab ka täpselt, mida see katsumus tähendab. Ta on kogunud kokku kõik su pisarad ja kogenud oma südames igat su valu. Ja Ta kinnitab sulle: „See kõik lõppeb õnnistusega ja võib võimsalt mõjutada isegi su lähikondlasi.“

Aabraham oli astunud juba üle igaviku läve, kui need Issanda tõotused täitusid. Kuid tema pere, kogu Iisraeli rahvas ja tervikuna ka kogu inimkond, said kõik kasu tema usust.

Download PDF