AINUÜKSI JUMALA ARMASTUS | World Challenge

AINUÜKSI JUMALA ARMASTUS

Jim Cymbala
March 10, 2018

Enamus meist teab, et Kristus on täiuslik eeskuju armastusest. Me teame 1 Korintlaste 13 ptk.’s kirjeldatud armastuse olemust ja seda, et Jumal on armastus. Kuid siis püüame rumala peaga armastada rohkem omaenese jõust. Püüdes näidata üles head tahet, pingutame teadlikult selle nimel, et ületada oma isekaid harjumusi ja loomupärast põlastavat suhtumist tujukatesse ja üleolevatesse inimestesse. Kui siis aga mingi hetk jälle mittesõbralikult käitume, tunneme end läbikukkujatena ja pöördume tagasi „klassiruumi“, olles veendunud, et kui vaid pingutaksime rohkem või loeksime rohkem Piiblit, oleksime ka paremad teiste armastamises.

Paulus rääkis „armastusest Vaimus“, mis on midagi totaalselt erinevat inimvõimekusest. Mäletate ta õpetusi galaatlastele? „Aga Vaimu vili on armastus“ (Galaatlastele 5:22). Armastus on vili, mis kasvab meis tänu üleloomulikule allikale. See on ja ei ole ka sinu armastus, kuna Jumala Vaim tegutseb sinus selliselt, et sul oleks tahet teha armastavaid asju, mis Tema südames ja et sa ka teeksid neid. Tema on meie elu ja Tema on see, kes kannab vilja. Mitte meie. Seetõttu Ta läkitatigi me sisse elama. Sest kuidas muidu oleks Stefanos, keda kividega loobiti, saanud öelda: „Issand, ära pane seda neile patuks!” (Apostlite teod 7:60)? Ainuüksi Jumala armastus sai teda panna armastama selliselt.

Ilma Jumala armastuse imeta on elul võime paadutada meid kõiki. Me muutume küünilisteks, korbastunud kodanikeks, kellest ei kuma välja mingit „esimest armastust“, mida kogesime oma elu algul koos Kristusega. Kuid see pole halb ainuüksi meile, vaid ka Kristuse mainele ja eesmärkidele, mis on kõik nähtavad meid jälgivale maailmale. Kuid see ei pea olema nii. „Veel vanas eas nad kannavad vilja, on tüsedad ja haljad.“ (Psalmid 92:15).

Palugem Jumalalt värsket ristimist Tema armastusega ja seejärel elagem seda välja, et kellega iganes me ka ei kohtuks – nad võiks piiluda selle kaudu Jumala südamesse.

Jim Cymbala alustas Brooklyn’i Tabernacle kogudusega väikeses, viletsas seisus hoones, mis asus kahtlases linnaosas ja kuhu kuulus algul vaid 20 liiget. Põlise Brooklyn’i asukana on ta nii David kui Gary Wilkersoni pikaajaline sõber.

Download PDF