ASTUDES JUMALA TÕOTUSTE SISSE | World Challenge

ASTUDES JUMALA TÕOTUSTE SISSE

Gary Wilkerson
April 16, 2018

Kui Joosua oli määratud Iisraeli rahva juhiks, jagas Jumal talle suuri julgustussõnu: „Eks ole mina sind käskinud: Ole vahva ja tugev! Ära kohku ja ära karda, sest Issand, su Jumal, on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed!”  (Joosua 1:9). Jumal ütles Joosuale: „Ole julge ja ära karda. Ole tugev, sest ma juhin sind millegi suure sisse.“ Nüüd, ajal, mil Joosua oli valmis võtma juhtimise üle Jumala suures plaanis, olid ootel asjad, mis polnud kunagi varem veel sündinud. Kuid Joosua pidi sellest hoolimata omama selja sirge ja astuma Jumala tõotuste sisse.

Joosua oli tegutsenud koos Moosesega, sõdides mitmetes lahingutes ja jäädes elama, sest Jumal oli koos temaga. Ta oli ustav ja sõnakuulelik Jumala kutsele ja tema vankumatu usk võimaldas tal saada suureks juhiks. Kui Mooses suri, ütles Jumal: „Joosua, on aeg!“ Kui põnev kuulda Jumalat ütlemas, et on aeg. Joosua oli olnud ootel ja peale 40. aastat kõrbes uitamist, oli tal nüüd eesõigus, rõõm ja võimalus öelda oma rahvale: „Me läheme üle!“ Kujuta end ette astumas tõotatud maale ühes kõigi Iisraeli lastega. Milline rõõm! Tants ja laul Issanda palge ees: „Me saime hakkama! Lõpuks ometi! Me oleme siin! Halleluuja! Peale kõiki neid ootuse ja ekslemiste aegu võime lõpuks ometi saada osa sellest tõotusest.“

Oled ka sina oodanud mõne Jumala tõotuse täitumist? Sa pole selle nimel pidanud vaid väliseid võitlusi, aga ka seesmisi – oma südames. Tahan julgustada sind uskuma, et suuremad asjad on sinu jaoks veel ootel. Jumal saab sekkuma su olukordadesse ja sa saad astuma oma tõotuste sisse. See sama julgustus, mida Jumal jagas Joosuale, võib kehtida ka sinu puhul: „Ole vahva ja tugev! Ära kohku ja ära karda, sest Issand, su Jumal, on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed!” Kui sina oled ustav Jumalale, on Tema ka ustav sulle.

Download PDF