EESTKOSTJA | World Challenge

EESTKOSTJA

Claude HoudeMarch 26, 2016

Piibel kirjeldab Saatanat kui vendade süüdistajat. Ilmutuse 12:10 võime lugeda, kuidas Saatan süüdistab usklikke Jumala ees päeval ja ööl. Millal iganes ka Saatanat Piiblis ei mainita, tegeleb ta alati kellegi süüdistamisega. Nii esineb ta näiteks peibutava maona Eedeni aias, mille tulemusena Aadam ja Eeva teineteist julmalt süüdistasid. Rahvas nurises Vanas Testamendis, mistõttu katkud neelasid nad ja apostel hoiatab meid: „Ärge ka nurisege, nagu mõned neist nurisesid ning hukkusid laastaja käe läbi. Aga kõik see sai neile osaks näite pärast ning on kirjutatud hoiatuseks meile...“ (1 Korintlastele 10:10-11).

„Sest tema mõtted ei ole meile teadmata.“ (2 Korintlastele 2:11). Peetrus „süüdistas“ Issandat ja Jeesus reageeris sellele sõnadega: "Tagane minust, saatan, sest sa ei mõtle seda, mis on Jumala, vaid mis on inimeste kohane!" (vt Markuse 8:33). Süüdistaja vaim on äärmiselt ehe ja tohutult aktiivne ka tänapäeva maailmas. Mehed süüdistavad oma naisi, teismelised oma vanemaid. Rahvad ja terved maailma regioonid on kistud ribadeks mõne kindla grupeeringu, rahvuse, nahavärvi või klanni poolt, kes pidevalt süüdistavad ja ründavad üksteist. Koguduseliikmed ja juhid süüdistavad pastoreid ning jumalariigi töölised kaebavad üksteise peale. „Tänapäeva usklikud ei ole enam need, kes nad kord olid.“ See on süüdistaja vaim! Kuid sul on võimalus valida teistsugune elu, hüüdes: „Isa, täida mind usu, ilmutuse ja eestkostja  vaimuga.“ Piibel ütleb meile, et meil on Isa juures eestkostja (kaitsja ja palvetaja), Jeesus Kristus, kes on õige…elades aina selleks, et meie eest paluda.“ (vt 1 Johannese 2:1 ja Heebrealastele 7:25).

Ka meie võime olla täidetud Jumala Vaimuga, mis palub, teeb eestpalveid, seisab kellegi kõrval, armastab ja andestab. Nii tuleb meil iga päev üks otsus langetada: lahkmeel või Jumala tahte  kättesaamine; põlgus või taastamine; lammutamine või üles ehitamine; kibestumine või õnnistamine; vabaks laskmine või kinni jäämine; mõttetus või vägi; minu enda edenemine või Jumala meelevald; süüdistaja või eestkostja!

 

Claude Houd on Eglise Nouvelle Vie (Uue Elu Koguduse) juhtivpastor Montrealis, Kanadas. Pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel. Uue Elu Kogudus on kasvanud tema juhtimise all käputäiest inimestest enam kui 3500 liikmeliseks, olles üks väheseid edukaid protestantlikke kogudusi Kanadas.

Download PDF