EI MIDAGI ENAMAT KUI VAID KRISTUST | World Challenge

EI MIDAGI ENAMAT KUI VAID KRISTUST

David Wilkerson (1931-2011)June 22, 2018

Iga usklik, kes kuulub Jeesuse kogudusse, on kutsutud olema püha – puhas ja laitmatu Jumala silmis. Nii et, kui oled uuestisündinud, peaks pühadus olema su südame suurim igatsus. „Jumal, tahan olla nagu Jeesus. Tahan elada püha elu Su ees kõik oma elupäevad.“

Uues Testamendis on öeldud, et me peame olema pühad nõnda nagu Jumal on püha. Kuid mis valemiga oleme me loodud pühaks Jumala silmis? „Vaid saage pühaks kogu oma käitumisega, nii nagu on püha see, kes teid on kutsunud; sest kirjutatud on: „Olge pühad, sest mina olen püha!”“ (1. Peetruse 1:15-16).

Lugedes sel teemal Uut Testamenti, võid pisut ärevaks muutuda. „Et siis, pean olema sama püha kui Jeesus seda oli? See on ju võimatu! Ta oli täiuslik ja laitmatu. Mis ilma imega suudaks keegigi Tema tasemeni tõusta?“ Kuid just see oligi kogu käsuseaduse eesmärk – näidata meile, et inimesel on võimatu vedada välja Jumala pühaduse standardini. Seega, kui ainuüksi Jumal on see, kes on püha, saab ka olla vaid üks viis, kuidas saada pühaks. Me peame olema Kristuses ja Tema pühadusest peab saama meie pühadus. Paulus ütleb, et kuna Jeesus – kõige juur – on püha, peame ka meie kui oksad olema pühad (vt Roomlastele 11:16). Johannes kirjutab aga nii: „Mina olen viinapuu, teie olete oksad.“ (Johannese 15:5). Ehk teisisõnu – kuna oleme Kristuses, oleme ka Tema vooruslikkuse läbi pühaks saanud.

Ainuüksi Jeesus on täiuslikult püha ja kui keegi tahab eales seista taevase Isa ees ja olla vastuvõetud Tema poolt, peab see inimene olema Kristuses. Nii peaks ka me igapäevane palve olema: „Jumal, ma ei igatse midagi enamat kui vaid Kristust. Tulen Su ette vaid seetõttu, et olen Kristuses ja kuulutan Tema pühadust. Tean, et võin seista Su ees ilma hukkamõistu kogemata, sest ma olen Temas.“

Download PDF