ENNE, KUI ON LIIGA HILJA! | World Challenge

ENNE, KUI ON LIIGA HILJA!

David WilkersonJune 10, 2016

Ootad ja igatsed sa Jeesuse tagasitulekut?

Ma ei teeks iialgi midagi, mis paneks mu kaasuskliku kahtlema oma valmiduses Jeesuse tagasituleku osas. Enamus inimesi, kes seda sõnumit praegu loevad, ütleksid eeldavasti: „Jah, ma olen valmis. Olen parandanud meelt ja tunnistanud oma patud ning saanud andeks. Olen pannud oma usu Jeesuse õigsusesse ja kui Ta peaks kohe praegu tagasi tulema, siis ma tean, et minu suhtes poleks mingit hukkamõistu. Ma tean, kellesse olen uskunud. Olen kindel, et olen Tema oma.“ Ma ütleks kõike seda sama endagi kohta.

Samas, olles üle lugenud Kristuse hoiatused, märkasin midagi, millest ma kuidagi enam lahti ei saa. Jeesus andis meile korralduse: „Valvake siis!“ (Matteuse 24:42). Ja siis Ta lisab: „Küllap te taipate.“ (Matteuse 24:43) Ehk teisisõnu: „Kui tahate olla valmis – kui olete valvel, nii nagu ma tahan, et te oleks – siis on midagi, mida peate teadma ehk taipama.“

Jeesus rääkis loo ühest mehest, kes arvas, et ta oli valmis, aga polnud. Selle mehe majja murti sisse (Matteuse 24:43). Siis aga rääkis Jeesus inimesest, kes oli tõeliselt valmis (Matteuse 24:45.47), kuniks andis lõpetuseks kohutava hoiatuse õelate sulaste eest, kes visatakse silmakirjatsejate põrgusse (Matteuse 24:48-51).

Sulane, kes on tõeliselt valmis, on otsekui majapidamise pea, kes varustab toidusega kõiki oma alluvaid. „Kes siis on ustav ja arukas sulane, kelle ta isand on seadnud oma kodakondsete üle neile parajal ajal elatist andma?“ (Matteuse 24:45) Jeesus ütleb, et selle sulase tasu on saada oma peremehe varade ülevaatajaks (vt Matteuse 24:47). Tundub, et sulase roll „neile parajal ajal elatist anda“ omab olulist tähtsust.

Kes on meie majapidamiste isandad, kellele Jeesus siin viitab? See räägib vanematest. Kuid see viitab ka pastoritele, kes on Jumala majapidamiste ülevaatajad. Kuidas aga siis lapsevanem pakub elatist parajal ajal? Piibli terminite järgi esindab elatis Jumala Sõna. Kreekakeelne tähendus viitab ka toidusele, mis kosutab ja kasvatab üles. „Parajal ajal“ viitab aga õigele ajale. Kristus ütleb: „Õndsad on need vanemad, kes toidavad oma lapsi Jumala Sõnaga. Nad kasvatavad neid piibellikus manitsuses, kuniks veel on aega ja enne, kui on liiga hilja.“

Download PDF