HINNALISEM KUI KULD | World Challenge

HINNALISEM KUI KULD

David Wilkerson (1931-2011)June 12, 2018

Üks olulisemaid salme kogu Piiblis peitub 1 Peetruse 1:7, kus on öeldud: „Et teie usk läbikatsutuna leitaks palju hinnalisem olevat kullast, mis on kaduv, ent mida siiski tules läbi proovitakse, ja oleks teile kiituseks, kirkuseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel.“ Peetrus ütleb meile ka seda, mida oodata keset oma usu proovilepanekuid: „Ehkki praegu peate mõnda aega kurvastama mitmesugustes kiusatustes.“ (salm 6). Ehk siis Peetrus ütleb: „Kui oled Jeesuse Kristuse järgija, saad ka kogema mitmesuguseid proovilepanekuid.“

Peetrus annab samas väga selgelt mõista, et need põletavad usukatsumused ei puuduta neid, kes on vaid nimekristlased, vaid neid, kes on täielikult pühendunud usklikud. Kristlastel on „elav lootus“ tänu oma usule (1 Peetruse 1:3). Lihtsamalt öeldes ütleb Jumal meile: „Sinu usk on kõige kallim mu jaoks. Kallim kui ükski selle maailma rikkus, mis nagunii hävib kord! Kuid neil lõpuaegadel, kus hingevaenlane saadab su suunas kõikvõimalikku kurja, tahan, et jääksid tugevana püsima, omades vankumatut usku.“

Mu armsad, meie usu läbikatsumine on oluline, sest Jumala hoidev ja vabastav vägi vabaneb vastavalt meie usule Temasse. Mida tugevam on me usk, seda enam vabaneb Tema alalhoidvat väge me ellu.

Paulus tunnistab oma rasketest kannatustest ja proovilepanekutest: „Teenides Issandat kõige alandlikkusega ja pisaratega ja katsumustega, mis mind tabasid…“ (Apostlite teod 20:19). Ta tunnistas: „Ma tean, et läbi kõige, millest läbi lähen, püüab Issand vormida ja kujundada minus midagi. Ta tahab tuua esile vastupidava usu!“

Jaakobus kirjutab aga järgmist: „Pidage seda lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse, kuna te teate, et teie usu läbikatsumine teeb teid kannatlikuks.“ (Jaakobuse 1:2-3) Jaakobus ütleb sellega: „Mil iganes ka rasked katsumused sind tabavad, rõõmusta!“ Issand on tegemas oma tööd, juhtides sind paika, kus leiad usku ja hingamist Temas.

Download PDF