ILMALIKKUSES PEITUV OHT | World Challenge

ILMALIKKUSES PEITUV OHT

David Wilkerson (1931-2011)May 9, 2019

Paljud kaasaja koguduse hääled kuulutavad täna, et kristlased peaksid näitama üles uut sorti armastust. Sellist, mille ees piibellik tõde peaks aegajalt painduma. Nende evangeeliumi kohaselt pole isiklikud muutused vajalikud, kui inimene on Kristuse vastu võtnud. Ammugi pole mingit meeleparandust tarvis. Nende eesmärk on esitleda evangeeliumi selliselt, et kõikvõimalikud barjäärid saaksid lammutatud, mis võiksid takistada inimest võtmaks vastu Kristust.

On see tõesti võimalik, et oleme kristlastena lasknud Kristuse täisvalgusel saada osaliselt varjutatud? Jeesus hoiatas meid ohu eest, kus me valgus võib muutuda pimeduseks: „Valgus on veel pisut aega teie seas. Käige, kuni teil valgus on, et teid ei tabaks pimedus. Kes käib pimeduses, ei tea, kuhu ta läheb.“ (Johannese 12:35) Jeesuse sõnul muudab me igatsus maailma heakskiidu järele me valguse pimedamaks.

Maailma heakskiitu on lihtne leida. Inimesed nimetavad sind oma sõbraks, imetlevad sind ja isegi armastavad seda evangeeliumit, mida neile kuulutad. Aga kuidas? Seda siis, kui lased maailma viisidel hiilida oma hinge. Sa võid heita kõrvale Jeesuse lähenemise, veendes iseennast, et võid segada oma valguse pimedusega ja olla siiski valguseks maailmale. Kuid see ei toimi!

Jeesus ütles oma jüngritele püha õhtusöömaajal: „Ma annan teile uue käsu.“ (Johannese 13:34) See uus käsk ei kätkenud endas evangelisatsiooni meetodeid. Ta oli neile juba öelnud, et nad peavad minema kõike maailma ja kuulutama evangeeliumi. Ühtlasi oli Ta kinnitanud neile, et nad vajavad selle korralduse täitmiseks Püha Vaimu abi. Kuid milles siis see uus käsk seisnes? Jeesus ütles neile: „Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist!“ (Johannese 13:34)

„Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.” (Johannese 13:35) Meie armastus üksteise vastu koguduses peab väljenduma me tegudes. Ainuüksi tegudes väljenduv armastus on see, mis püüab kadunud põlvkonna tähelepanu. Seetõttu julgustan sind paluma Issandalt armastuse ristimist, et võiksid teenida oma kristlastest õdesid-vendi ja samas tuua uskmatuidki Jumala juurde.

Download PDF