IMELINE ARMASTUS | World Challenge

IMELINE ARMASTUS

David WilkersonFebruary 17, 2016

Jeesus pöördus kord ühtede oma sugulaste poole ja ütles: „Maailm ei saa teid vihata.“ (Johannese 7:7). Nende sõnadega annab Jeesus meile lakmustesti tõelise koguduse ja tõelise jüngri kohta. Huvitav, kui paljude koguduste ja kristlaste puhul see väljend „Maailm ei saa teid vihata“ täna kehtiks?

Teisisõnu ütleb Jeesus selle väitega järgmist: „Te olete koguduse nii ära ilmalikustanud ja minu evangeeliumi nii lahjaks muutnud, et maailm võtab teid igati lahkelt vastu. Teist on saanud maailma sõbrad.“ Jaakobus hoiatab meid selle eest oma kirjas, öeldes: „Kas te siis ei tea, et sõprus maailmaga on vaen Jumalaga? Kes iganes eelistab olla maailma sõber, seab end Jumala vaenlaseks.“ (Jaakobuse 4:4). Loomulikult oli Jeesus nii poliitikute kui patuste sõber. Kuid samas on Ta kohta ka öeldud, et Ta oli „patustest lahutatud“ (Heebrealastele 7:26). Ta kuulutas küll patustele ja teenis neid, kuid seda kõike oma Isale alistudes. Nii nagu Jeesust, on ka meid kutsutud olema selles maailmas, aga mitte sellest maailmast.

„Pidage meeles sõna, mis mina teile olen öelnud…Kui nad on taga kiusanud mind, kiusavad nad taga teidki.“ (Johannese 15:20). Sa ei pea nüüd meelega tagakiusu taga otsima. Pealegi ei koge sa seda ei oma tööalaste tulemuste, rassi või välimuse tõttu. Ei. Sa saad seda kogema ainuüksi seetõttu, et oled teinud Kristusest oma Issanda.

Samas, las ma julgustada sind. Kuigi maailm vihkab ja kiusab taga Kristuse tõelisi jüngreid, kasvab Tema enda Koguduse keskel jumalik armastus ja lähedus. Ehk siis see, mis paneb maailma vihkama meid, paneb meie õdesid-vendi Kristuses meid veelgi enam omaks võtma. Eelolevatel aegadel muutub armastus Jumala kojas veelgi kallimaks. Kogu maailm saab vihkama meid, meedia mõnitab meid, Hollywood narrib meid ja me oleme üldse kogu ühiskonna naerualused. Kuid sisenedes Jumala kotta, siseneme me paika, mis on täis imelist armastust, kus me armastame üksteist nõnda nagu Kristus on meid armastanud. Seetõttu pole lõpeks vahet, millist tagakiusu oleme kogenud, sest meid võetakse vastu järgnevate sõnadega: „Tere tulemast koju, vend! Tere tulemast koju, õde! See on paik, kus oled armastatud.“ Meid ehitatakse taas üles, et minna uuesti evangeeliumiga välja nagu Issand meid juhib.

Download PDF