ISEGI SU HALVIMATEL AEGADEL | World Challenge

ISEGI SU HALVIMATEL AEGADEL

Gary WilkersonMay 13, 2019

Püha ja võitud – need kaks olulist elementi Jeesuse elust peaks olema ka osa meie eludest. Meid on kutsutud olema pühad ja võitud, kuigi osade kristlaste jaoks võib see tunduda hirmuäratavana. „Ma elan moraalselt puhast elu ja annan oma parima, et olla ka jumalakartlik, aga püha? Ja võitud? Kuidas küll see veel peaks võimalik olema, kui mõelda kõigile mu läbikukkumistele?“

Peetruse sulest kõlab järgnev: „Sest kirjutatud on: „Olge pühad, sest mina olen püha!” (1. Peetruse 1:16) Ainus viis, kuidas üldse saavutada püha olemist, on vaid siis, kui Jeesus ise jagab meile oma pühadusest ja võidmisest. Ja see on just see, mida Ta läbi oma täiusliku ohvri meie heaks tegi!

Jeesus elas 33. aastat siin maa peal, olles täiuslikult laitmatu nii oma motiivides, kõnes kui tegudes. Kui Ta oleks olnud süüdi kasvõi ühes ainsaski patus, poleks Ta saanud maksta kõigi me pattude eest. Kuid tänu Tema täiuslikule elule siin maa peal, on Tema ristisurma mõju kogu maailma pattude eest üdini põhjalik ja lõputu.

Jeesuse tegu meie eest – Tema ristilöömine, surm ja ülestõusmine – tegi enamat, kui vaid see, et see puhastas meid me patust. Ta kandis selle läbi ka oma õiguse meile üle. Mõtle vaid, kui imeline asi see on – ajal, mil kogu meie patt on Tema üle, on kogu Tema õigsus meie üle. Me ei saa kunagi teha midagi selleks, et saada veelgi õigemaks Jumala ees, sest meid on õigeks mõistetud ainuüksi Tema läbi. Paulus tunnistab: „…ja et mind leitaks tema seest ega oleks mul oma õigust, mis tuleb Seadusest, vaid see õigus, mis tuleb Kristusesse uskumisest, see, mille Jumal annab usu peale.“ (Filiplastele 3:9).

Võib-olla sa tunned end pühana neil aegadel, kui sul läheb hästi. Oled ülistuse lainel ja tead-koged Jumalat igal võimalikul moel. Kuid ära arva, et see määrab ära su pühaduse taseme, sest sa ei saa kunagi olla püham, kui Jeesuse veri seda sinu eest teeb. Ja see kehtib ka sinu kõige hullematel aegadel. Tänu Tema väele oled sa Tema väärt tunnistaja mitte vaid headel, aga ka halbadel aegadel. Tema ohver on see, mis vabastab sind patust ja teeb sind õigeks.

Download PDF