JÄRGIDES JUMALA KUTSET | World Challenge

JÄRGIDES JUMALA KUTSET

Gary WilkersonApril 11, 2016

Mõtle sellele väljakutsele, millega Joosua silmitsi seisis, kui palus Iisraeli lastel teha ususamm ja minna üle Jordani tõotatud maale. Seal oli enam kui üle miljoni iisraellase + veel naised ja lapsed. Mõtle vaid kõigile nendele jõupingutustele, mis kulusid kogu selle loo planeerimisele ja teostusele. See aga on just see koht, kus paljud kristlased jäävad toppama, öeldes iseendile: „See kõik on nii raske! See ei saa ju ometi Jumalast olla, või saab?“

Jumala kutse järgimine ei ole alati kerge. Küll aga täiega Tema armust kantud. Peetrus ütleb, et Jeesuse poolt lõpule viidud ristitöö kätkeb endas kõike, mida vajame selleks, et elada Talle. „Tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks, tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud omaenese kirkuse ja väärikusega.“ (2 Peetruse 1:3). Sa ei pea elama Jumalale omaenese jõust - Püha Vaim elab oma väega juba sinu sees. Ta varustab sind kõige jõu ja energiaga, mis tarvis, et täita seda, milleks Jumal on sind kutsunud. Sa ei põle kunagi läbi, kui elad ja käid Pühas Vaimus, ammutades jõudu Temast.

Millal iganes oled valmis ületama oma Jordanit, leidub alati inimesi, kes pole sinuga ühel meelel. Veelgi enam – sa võid osad neist lausa marru ajada. Ja kui nende hääled muutuvad liiga valjuks, võid sa hakata kahtlema, kas üldse riskida edasiminekuga või mitte.

Mõtle sellele pingele, mida Joosua koges. Ta oli selle hetkeni olnud väga hea ja tugev juht, teenides seetõttu ka ära rahva suure usalduse. Juhi jaoks, kelle rahvas oli pidevalt ümbritsetud erinevatest ohtudest, oli see suur asi. Võib-olla saad end samastada Joosua dilemmaga. Valmistudes ületama oma Jordanit, ole valmis skeptilisteks reaktsioonideks oma pere, sõprade ja kolleegide poolt, mis kõlavad umbes nii:

"Tahad alustada oma äriga? Sellises majanduslikus olukorras?"

"Tahad astuda just sellist laadi teenistusse? Miks?"

"Mida sa tahad oma eluga teha? No mina sind küll selles ei toeta ja ma ei usu, et Jumalgi taga oleks."

Kuid las ma öelda sulle: julge ususamm ei tõmba ligi vaid skeptikuid, aga ka suure armee Jumala rahvast. Nii leiad eestpalveid, tuge ja jõudu allikatest, kust poleks osanud seda eales oodatagi.

Download PDF