JEESUS ON JUBA VÕITNUD! | World Challenge

JEESUS ON JUBA VÕITNUD!

Gary WilkersonApril 30, 2018

„Seepärast ma ütlen teile: Ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda! Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas?...Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!“ (Matteuse 6:25, 33) 

Paljud meist elavad otsekui kujuteldavas fantaasiamaailmas. Me usume, et meid on vabaks tehtud; et meid on puhtaks pestud ja lunastatud; et me oleme pühad – puhtad ja pestud – ning elame õiget elu Jumala ees. Vähemalt see kõik on miski, mis peitub kusagil me meeltes ja arusaamistes. Tegelikkuses aga võib sul ikka olla kahtlusi, miks tekitavad sinus küsimust: „Olen ma ikka tõesti vabaks tehtud?“ Sul võib olla teatud nõrku kohti ja tänu sellele küsimusele su kuklas, palud sa igapäevaselt: „Issand, tee mind vabaks! Vabasta mind sellest sidumisest ja patu ahelast. Vabasta mind neist harjumuslikest mudelitest ja sõltuvustest. Palun tee mind vabaks!“

Mul on hea meel öelda sulle, et see, kuidas sina või kuidas Isa su elu näeb, on täiesti erinev. Sina anud: „Issand muuda mind!“, samal ajal, kui oled juba muudetud tänu kohtumisele Jeesuse Kristusega. Sa oled puhtaks pestud Talle vere läbi. Saades pestud Tema kalli vere läbi, said sa ka vabaks ja oled nüüd uus loodu. Seetõttu ei pea sa enam tulema altarile ja anuma meeleheites ning süütundes.

Kui Jeesus räägib sellest, et peaksime otsima esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis Ta kinnitab meile sellega, et Ta on juba võitnud selle võidu me jaoks! Enam pole maad mingile ärevusele, hirmule ega hukkamõistule, sest Tema ei muutu kunagi. Nii et, kui tuled altarile, tule selleks, et ülistada ja kiita Teda Tema armastuse ja armu eest, sest sind on juba lunastatud. 

Download PDF