JEESUSEST ON ENAM KUI KÜLL | World Challenge

JEESUSEST ON ENAM KUI KÜLL

David WilkersonJanuary 15, 2016

Kus jüngrid oma teenistusega alustasid? Jeesus saatis nad vaeste ja meeleheitlike juurde; nende juurde, kes patust vaevatud, ahelais ja kontrollivate harjumuste küüsis. „Ja isand ütles sulasele: Mine välja teedele ja aedade äärde ja keelita rahvast sisse astuma, et minu koda saaks täis!“ (Luuka 14:23) 

Mõtlen siinkohal Teen Challenge’i alkoholi -ja uimastisõltlastele mõeldud rehabilitatsiooni teenistusele, millel on 1100 keskust üle maailma. Mõtlen suurele hulgale paljudele teistele, kes on läinud erinevatesse maadesse ja näinud päästeimesid, kui on teeninud kõige enam abivajajaid, vaeseid ja Saatanast seotuid. Nad hakkavad lõikama just seal, kus Jeesus oma teenistusega alustas – keset kadunud lambaid, vange, murtud südameid, pidalitõbiseid, pimedaid, vaeseid; neid, kes leinas; neid, kel murtud vaim; neid, kes mures ja heitunud.

Mõtle Pauluse sõnade peale: „Vaadake, vennad, iseendid, millistena te olete kutsutud: mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevaid, mitte palju kõrgest soost. Kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku, ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid. Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamast soost ja halvakspandud, need, kes midagi ei ole, et teha tühiseks need, kes midagi on, et ükski inimene ei kiitleks Jumala ees.“ (1 Korintlastele 1:26–29).

Armas Jumala püha – Jeesus teadis, millega me neil viimseil päevil saame silmitsi seisma. Põlvkonnaga, mis uppumas sügavamale pattu kui ükski varasem põlvkond; stressi ja üksindusega, mille sarnast pole eales varem kogetud; rahaliste krahhidega; tohutu hulga abielulahutustega; sõjaka homoseksualismiga ja ebamoraalsusega, mis 30 aastat tagasi oleks pannud kõige suuremagi patuse punastama. 

Seetõttu otsibki Kristus töötegijaid, kes on valmis minema läbi tule ja vee. Ta vajab inimesi, kes seisaks maailma ees ja kuulutaks: „Jumal on minuga! Saatan ei saa mind peatada. Lihtsalt vaadake mu elu – olen läinud läbi tulest ja veest, olles olnud solgutatud siia-sinna, kuid olen sellest kõigest enam kui võitjana välja tulnud tänu Kristusele, kes elab minu sees. See, mida kuulutan, on toiminud mu enda elus. Olen elav näide sellest, et Jeesusest on enam kui küll!“

Download PDF