JUMAL HOIAB SIND VAENLASE EEST | World Challenge

JUMAL HOIAB SIND VAENLASE EEST

David Wilkerson (1931-2011)May 16, 2018

„Mulle lähenesid ilguste toimepanijad; nemad on sinu Seadusest kaugel. Sina oled ligi, Issand, ja kõik su käsud on tõde.“ (Psalmid 119:150-151). Neis salmides peitub auline tõde, mis võib muuta su elu ja tuua sulle rahu ning hingamist, mis ületavad kõik su senised kogemused. Kui mõistad, et Jumal on pidevalt su ligi – et Ta armastab sind ja on pidevalt koos sinuga – peavad kogu hirm ja ärevus lahkuma!

Taavet nägi selles piiblilõigus, kuidas kurjad tulid talle üha lähemale ja lähemale, püüdest teda hävitada ja tappa. Ta ütles: „Nurjatud ja rikutud patused on jalul, et mind täiega hävitada ja minust võitu saada. Neid on kõikjal mu ümber ja nad koguvad üha enam jõudu.“

Meil kõigil on taoline vaenlane – Saatan, me hingevaenlane. Tal on alati olnud vaid üks eesmärk – hävitada Jumala töö ning petta ja heidutada Tema rahvast. Saatan pole rahul enne, kui ta näeb iga Jumalast sündinud teenistuse, koguduse ja tõelise Kristuse järgija täielikku hävingut ja kukkumist. Saatana deemonlikud vaimud pole vaid mingid suvalised paharetid, kes käivad ringi, et muuta kellegi elu õnnetuks. Ei. Saatana eesmärk on palju tõsisem. See on hävitada täielikult Jeesuse Kristuse kogudus. Tema sihiks on meid kõiki rajalt maha võtta, nii et meist ei jääks järgi midagi enamat kui vaid mälestus.

Saatan oli oma eesmärkides vägagi otsekohene. Seda isegi Jeesuse puhul. Ta tegi väga julgeid samme kiusamaks Jumala Poega. Saatan teeb kõik, mis tema võimuses, et hävitada kõik, mis on püha ja õige. Ja ta ei lõpeta kunagi! Põrgus leidub alati uusi ideid ja tegevuskäike!

See, millest läbi lähed, võib olla tuttav teema paljudele. Kuid kui hea on siis teada, et Jumal on palju rohkem valmis pidama oma tõotusi kui Saatan neid hävitama. Nii pole kahtlustki, et mida lähemale vaenlane tuleb, seda lähemal on ka Jumal!

Download PDF