JUMAL KASUTAB EBATÄIUSLIKKE | World Challenge

JUMAL KASUTAB EBATÄIUSLIKKE

Jim CymbalaMay 11, 2019

Kui kummaline see ka poleks, Jumalale meeldib võtta kõige vähem tõenäolisemad, kõige vähem treenitumad ja kõige ebatäiuslikumad inimesed, et saata nende läbi korda midagi imelist. Aabraham valetas surve all olles; Mooses tappis enne Iisraeli vabastajaks saamist ühe mehe; kuningas Taaveti pere nägi temas vaid karjapoissi ning apostel Peetrus oli vaid kalamees, kes polnud saanud mingit vaimulikku väljaõpet.

„Vaadake, vennad, iseendid, millistena te olete kutsutud: mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevaid, mitte palju kõrgest soost. Kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku, ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid. Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamast soost ja halvakspandud, need, kes midagi ei ole, et teha tühiseks need, kes midagi on, et ükski inimene ei kiitleks Jumala ees.“ (1. Korintlastele 1:26-29).

Pane tähele, et need sõnad olid kirjutatud tavapärastele Jeesusesse uskujatele, mitte vaimulikele. Seetõttu ka, kui tunned end Jumala Vaimu kutset kogedes mittepädeva- ja mitteharituna, siis pea meeles, et see ongi see, kuidas Jumal tavaliselt toimib, et garanteerida kogu au minemist Talle.

Vaatame korra Paulust. Ta oli juut, kes oli koolitatud variseriks ja kes oli ekspert Vana Testamendi alal. Keegi polnud paremini varustatud viimaks juutidele häid sõnumeid, kui tema. Kuid see pole see, kuidas Jumal teda kasutas. Jumal kasutas teda hoopis evangeeliumi kuulutamiseks paganate seas!

Kui Jumala Vaim liigub, saavad Tema eesmärgid ilmsiks ja saavutatud viisidel, mida ükski komitee, isiksuse test või arvutiprogramm ei suudaks eales välja nuputada. Kristus ei surnud ristil selleks, et me kristlastena veedaks siin maa peal lihtsalt niisama aega, oodates Tema tagasitulekut. Jeesus ütles: „Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe.“ (Matteuse 9:37) Jeesus ütles, et töötegijaid on vähe, samas kui tegelik töö saab siiski tehtud Jumala Vaimu poolt läbi sinu ja minu, kus me teeme asju, mis ületavad me metsikumagi kujutlusvõime. See kõik saab alguse sellest, kui oled valmis teenima.

Jim Cymbala alustas Brooklyn’i Tabernacle kogudusega väikeses, viletsas seisus hoones, mis asus kahtlases linnaosas ja kuhu kuulus algul vaid 20 liiget. Põlise Brooklyn’i asukana on ta nii David kui Gary Wilkersoni pikaajaline sõber.

Download PDF