JUMAL ON SEOTUD OMA SÕNAGA | World Challenge

JUMAL ON SEOTUD OMA SÕNAGA

David Wilkerson (1931-2011)March 21, 2019

Julgus paluda lähtub sellest, et oled teadlik „siduvast pretsedendist“. Selles peituvat tõde mõistes muutub su palvetamise viis igaveseks. Pretsedent tähendab „eelnevat juhtumit“, mis on eeskujuks kõigile järgnevatele analoogsetele juhtumitele. „Siduv pretsedent“ tähendab aga minevikus langetatud ametlikku otsust, millest saab mõjuavaldav tegur samalaadsetele tuleviku juhtumitele. Kohtunike jaoks tähendab see kohustust jääda juba langetatud otsuse juurde.

Head advokaadid tuginevad oma juhtumites pidevalt „siduvale pretsedendile“, sest nad teavad, et see tõuseb kohtus esile. Nad uurivad kõiki oma juura-raamatuid, et leida minevikust analoogseid juhtumeid, mis võiksid kinnitada nende argumente kohtus. Ühtlasi otsivad nad aga ka oskuslike seadusandluse vallas tegutsevate nõuandjate nõu, kes toovad välja pretsedentlikud otsused, mis aitavad neil seista oma olukordade eest.

Me näeme läbi kogu Piibli jumalakartlikke mehi ja naisi, kes samuti otsisid seda „siduvat pretsedenti“. Suurepärane näide selle kohta on kuningas Joosafat. Kui Joosafat valitses üle Juuda, seisis ta silmitsi sissetungiva sõjaväega. Rahvas värises abitult selle võimsa jõu ees, mispeale Joosafat „pööras oma palge Issandat otsima; ta kuulutas välja paastu kogu Juudas.“ (2. Ajaraamat 20:3). Rahvas palvetas, paastus, tegi eestpalveid ja parandas meelt ning kuningas tõi Jumala ette Tema enda „pretsedentliku armu“ ning ütles: „Issand, meie vanemate Jumal, kas pole mitte sina Jumal taevas ja kõigi paganate kuningriikide valitseja? Sinu käes on ju jõud ja vägi, ja ükski ei suuda sulle vastu panna.“ (2. Ajaraamat 20:6). Joosafat sidus Jumala Tolle enda mineviku armuga. „Eks ole sina, meie Jumal, ära ajanud selle maa elanikud oma Iisraeli rahva eest ja andnud maa igaveseks ajaks oma sõbra Aabrahami soole?“ (20:7).

Joosafat tuletas Jumalale meelde: „Issand, Sa andsid oma rahvale igavese sõna, mille ma Su ette nüüd tagasi toon. Need tõotused, mille kord Aabrahamile ja me esiisadele andsid, on endiselt siduvad Su jaoks, et täita neid ka meie heaks.“ Otse loomulikult Jumal vastas Joosafatile ja Juuda vaenlane sai löödud, sest Jumal oli seotud oma Sõnaga.

Seetõttu ole ka julge, kui täna palvetad ja vaata, kuidas Ta täidab oma tõotused su elus.

Download PDF