JUMAL ON SIND NIMEPIDI KUTSUNUD | World Challenge

JUMAL ON SIND NIMEPIDI KUTSUNUD

David Wilkerson (1931-2011)May 15, 2018

„Aga Issand oli mulle toeks. Ta tõi mu välja lagedale, ta päästis minu, sest tal oli minust hea meel.“ (Psalmid 18:19-20). Millised imelised, kinnitavad sõnad! Isa tunneb meist rõõmu! Taaveti seis oli selline, et ta oli just käinud läbi kohutavast proovilepanekust. Saul oli ta pea eest lunaraha välja käinud ja Taavet põgenes elu eest. Kuid Jumal sekkus möirates, et Taavetit päästa, mispeale Taavet saigi öelda: „Põhjus, miks Jumal mind mu vaenlaste käest päästis, on see, et olen kallis Ta jaoks. Mu Jumalal on minust hea meel!“

Sarnased mõtted kõlavad läbi kogu Piibli: „Issandal on hea meel neist, kes teda kardavad, kes loodavad tema helduse peale.“  (Psalmid 147:11). „Sest Issandal on hea meel oma rahvast.“ (Psalmid 149:4).

Ma võin veenda sind, et oled Jumalale meelepärane, öeldes sulle: „Oled kallis Jumala jaoks!“ Mispeale sa võid mõelda: „Milline armas mõte!“ Kuid selle tõe näol on tegu palju enamaga kui vaid ühe armsa mõttega. See on võti vabanemaks igast lahingust, mis möllab su hinges ja saladus, mille kaudu saada osa Jumala rahust, mida Ta on sulle tõotanud. Seniks aga, kuni see ei jõua sulle kohale ja sellest ei saa vankumatu tõde su südames, ei suuda sa ka vastu seista kõigele, mis on ootamas ees rasketel aegadel.

„Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt! Kui sa lähed läbi vee, siis olen mina sinuga, ja kui sa lähed läbi jõgede, siis ei uputa need sind; kui sa käid tules, siis sa ei põle ja leek ei kõrveta sind.“ (Jesaja 43:1-2).

Oled ehk just praegu minemas läbi sügavatest vetest ja sul on hirm, et need võivad uputada su. Sul on oluline mõista, et Jumal ei vaigista igakord vetevoogusid või takista nende tulvamist. Ta ei kustuta ka alati möllavaid tuleleeke. Küll aga on Ta tõotanud, et Ta on koos sinuga läbi nende kõigi.

Download PDF