JUMAL TUNNEB SINUST RÕÕMU | World Challenge

JUMAL TUNNEB SINUST RÕÕMU

David Wilkerson (1931-2011)February 2, 2018

Olles olnud juba aastaid teenistuses, võid endiselt leida, kuidas Jumal sind koolitab. Me ei lakka kunagi õppimast Tema selgete juhiste järgimist. Seda eriti aegadel, kui Ta meid rasketesse kohtadesse viib. Ma õpin veel siiani mitte ütlema: „Nüüd on kõik, Jumal! Mulle aitab!“ Selle asemel õpetan end ütlema: „Issand, ma ei näe, milline tee laiub mu ees ja ma ei tea, kust küll leida jõudu, et sellest kõigest läbi minna. Kuid Sa oled tõotanud, et oled mulle jõuks.“

See on tõelise usu väljendus. See on ka koht, kus leida hingamist – täielikult usaldades Jumala armastust me suhtes. Nagu Pauluski ütles – mida muud meil ongi Jumalale tuua kui vaid oma usku? Ei mingeid tegusid ega tublisid etteasteid (vt Efeslastele 2:8-9). Meil on vaid me usk Temasse ja sõltumine Temast, et Ta varustab meid kõigega, mida vajame.

Armas Jumala laps – Ta kannab su läbi, soovides viia sind imeliste õnnistuste paika. Kuid sa pead olema valmis tegema näiliselt tähtsusetuid asju, kuigi Jumala jaoks pole need tähtsusetud! Jah, sa saad seisma silmitsi raskete proovilepanekute- ja katsumustega, millest osad võivad käia sulle üle jõu. Ometi on see just see treeningplats, mille Jumal on valinud paljude oma kõige armsamate ja valitumate jaoks. See on koht, kus õpid tundma Tema loomust, iseloomu, õnnistusi ja headust. 

Sul võib olla raske mõista, et Püha Jumal tunneb sinust suurt rõõmu ja seda vaatamata su läbikukkumistele. Ta armastab sind sama armastusega, millega oma Poegagi. Ja Tal on üks püha eesmärk su jaoks nagu Tal oli see ka Jeesuse jaoks. Seetõttu, võta vastu Tema rahu, mis ületab kogu mõistuse ja hingamine, teades, et Tema õnnistused on ootel su jaoks.

Nii võid sa ka päeva lõpuks langetada pea ja öelda: „Issand, Sa tegid seda taas. Sa tõid mu läbi ja tegid seda võidukalt.“

Download PDF