JUMALA ARMASTUS ON SUUREM | World Challenge

JUMALA ARMASTUS ON SUUREM

David Wilkerson (1931-2011)March 14, 2019

Meie Taevane Isa tahab, et omaksime vankumatut kindlust Tema armastuse suhtes. Jeesus lahendas kogu me patu probleemi Kolgata ristil ja isegi, et me vahel läbi kukume, tuletab Püha Vaim meile jätkuvalt meelde Isa headust ja heldust. Kui keskendume oma patule, kaotame silmist kõige selle, mida Jumal kõige enam igatseb: „Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad.“ (Heebrealastele 11:6).

Jumal on see, kes on tasuja ja Ta on innukas valama meid üle oma armastusega, kui kahetseme oma eksimusi. Taavet on näide kellestki, kes sai õnnistatud Jumala headusega, isegi, et oli langenud sügavasse pattu. Sa ju tead seda lugu, kuidas ta rikkus kõige ehedamal moel abielu ja sooritas seejärel mõrva, et seda varjata. Taavetist sai silmakirjatseja, kes olles ise nii õnnistatud, tegi siiski pattu, häbistades seeläbi Issanda nime. Ja isegi, et ta sai selle eest korralikult sugeda, sai Taavet siiski andeks ja koges totaalset taastumist.

Jumal saatis prohvet Naatani, et panna Taavet seisma silmitsi oma patuga, kuna see oli tõeline Jumala solvang ta silmis. Kuid sellest hoolimata tahtis Jumal anda Taavetile teada, et ta oli andeks saanud. Jumal teadis, et kogu see lugu murrab Taaveti ja ta kahetseb oma pattu. Kuid veelgi enam teadis Jumal seda, et Taavet polnud oma südame poolest abielurikkuja või mõrvar. Pigem oli patt teda üllatanud ja ajutise nõrkushetke ajel ta rajalt maha võtnud.

Nõnda samuti näeb Jumal ka sinu südant. Jumal teab, et sa ei ärganud ühel hommikul lihtsalt mõttega: „Täna lähen ja rikun abielu.“ või: „Täna kaotan enesevalitsuse ja plahvatan kõik välja.“ Ei. Ainuüksi paadunud patused käituvad selliselt. Kristlaste puhul on patt ikka pigem üllatavaks faktoriks, mis korraga võimust võtab. Sageli niidab hingevaenlane neid just siis, kui nad on hõivatud Jumala asjadega.

Mu armas, Jumal on lugenud kokku kõik su pisarad veel enne, kui sa need valasidki. Ta andestas sulle juba su esimese meeleparanduse ja kurvastuse peale. „Jumala heldus tahab sind juhtida meelt parandama…“ (Roomlastele 2:4) Jumala armastus on suurem, kui kõik su patud kokku!

Download PDF