JUMALA LÄBIVALGUSTUSELE AVATUD SÜDA | World Challenge

JUMALA LÄBIVALGUSTUSELE AVATUD SÜDA

David Wilkerson (1931-2011)
April 10, 2018

Mina usun, et meeleparandus on täpselt sama palju mõeldud usklikele kui see on seda patustele. Kristlased, kes hoiavad alal meeleparandusliku suhtumise, tõmbavad endale Jumala erilise tähelepanu. Kui elame Jumala ees meelt parandava südamega, saame üle ujutatud Tema imeliste õnnistustega.

Üks meelt parandava südame tähelepanuväärseid omadusi on valmidus võtta vastutus tehtud eksimuse eest, öeldes; „Issand, mina olen see, kes tegi pattu.“ „Jah, Jumalale meelepärane kurvastus toob meeleparanduse päästeks…“ (2 Korintlastele 7:10). Ja Johannes kirjutab: „Kui me ütleme: „Meil ei ole pattu”, siis me petame iseendid ja tõde ei ole meis.“ (1 Johannese 1:8). See võib olla piinavalt valus tunnistada, et oleme eksinud. Me õigustame oma tegusid ja sahkerdame üht ja teistpidi, et pääseda süüdistusest ning suunata tähelepanu iseendalt kuhugile mujale. Kuid ükski neist tegudest pole Jumalale meelepärane.

Meeleparandusliku suhtumise omamine tähendab nii palju enamat kui oma eksimuse pärast vabandamist ja asjade korda seadmist inimese ees, kelle vastu oleme eksinud. See tähendab ka asjade korda seadmist Jumala ees. Taavet kirjeldab seda me heaks täiuslikult – ta nimelt uskus südame läbikatsumisse. Keset vägagi rasket patu välja kaevamist oma südamest, hüüdis Taavet Jumala poole: „Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda! Katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted! Vaata, kas ma olen valuteel ja juhata mind igavesele teele!“ (Psalmid 139:23-24).

Taavet avas oma südame pidevalt Jumala läbivalgustustele. Ta tervitas Jumala poolset uurimist, minnes lausa nii kaugele, et ta hüüdis: „Kui olen iseenese teadmata kuidagigi moodi Su vastu pattu teinud, siis palun ilmuta seda mulle ja ma parandan meelt!“ „Sest ma tunnen oma üleastumisi ja mu patt on alati mu ees. Üksnes sinu vastu olen ma pattu teinud, ja olen teinud seda, mis on paha sinu silmis…“ (Psalmid 51:5-6).

Kas ka sina vajad täna Jumala poolset läbivalgustust? Parandades meelt ükskõik, millisest varjatud patust, hoiad oma südame pehme ja vormitavana Ta ees, mis on õrn ja kergesti voolitav Püha Vaimu poolt.

Download PDF