JUMALA SUURUS | World Challenge

JUMALA SUURUS

David Wilkerson (1931-2011)November 24, 2017

Psalmist Taavet tuletab meile meelde Jumala suurust isegi keset me hingematvaid olukordi. Meie hetke murede tulvad võivad ju tõsta kõva häält, kuid Jumal valitseb üle kogu loodu. Ainuüksi Temal on kontroll kõige üle.

Taavet annab hääle paljude inimeste hinge ägamistele, kes on mattunud murevoogude alla: „Päästa mind, Jumal, sest veed tõusevad mu hinge hukutama! Ma olen vajunud sügavasse, põhjatusse mutta, mul pole jalgealust. Ma olen sattunud vee sügavusse ning voolas vesi uputab mu. Ma olen väsinud hüüdmast, mu kurk on kähe, mu silmad on väsinud, oodates oma Jumalat.“ (Psalmid 69:2–4).

Samas on Taavet andnud meile ka vastuse keset kõiki neid suuri muretulvasid: „Ülevam kui paljude vete kohin, ülevam kui mere lained on Issand ülal kõrgel.“ (Psalmid 93:4). Paljude usklike elus tõusevad just praegu muretulvad – igasugu kannatused, katsumused, kõikvõimalikud hädad ja mure maailma sündmuste pärast. Kuid Jumal on andnud meile järgneva tõotuse: „Kui sa lähed läbi vee, siis olen mina sinuga, ja kui sa lähed läbi jõgede, siis ei uputa need sind; kui sa käid tules, siis sa ei põle ja leek ei kõrveta sind.“ (Jesaja 43:2) 

„Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas heldusest…Sest otsekui taevas on maast kõrgel, nõnda on tema heldus võimas nende vastu, kes teda kardavad…Aga Issanda heldus on igavesest igavesti nendele, kes teda kardavad, ja tema õigus jääb laste lastele.“ (Psalmid 103:8, 11, 17).

„Sest suur kuni taevasteni on sinu heldus ja kuni ülemate pilvedeni sinu ustavus…ja üle kogu ilmamaa olgu su auhiilgus!“ (Psalmid 108:5-6)

„Mina aga olen nagu haljas õlipuu Jumala kojas, ma loodan Jumala helduse peale ikka ja igavesti.“ (Psalmid 52:10) 

Lase Jumala Sõnal valgustada ja tugevdada end kõiges, mida teed!

Download PDF