JUMALA USALDAMINE | World Challenge

JUMALA USALDAMINE

David WilkersonOctober 26, 2016

Mõtle selle tunnistuse peale, mille oleme toonud esile oma aulise Issanda kohta. Me oleme öelnud, et Ta varustab, kutsudes Teda Jehoova Jaireks. Oleme kuulutanud Tema tõotusi, mille kohaselt Ta varustab oma lapsi. Ta tõotab:

„Aga ma talitsesin end oma nime pärast, et seda ei teotataks paganate hulgas, kelle nähes ma olin nad Egiptusest välja toonud.“ (Hesekieli 20:14)

Ehk teisisõnu ütleb Jumal: „Ma polnud kusagil salajas nurgas, kui ma Iisraeli päästsin. Ma tegin kogu maailma silme all nende heaks imesid ja tahan seda sama teha ka teie põlvkonna heaks.“

Armas Jumala püha, seisad sa ehk silmitsi mõne olukorraga, mida sa pole veel Jumalale üle andnud? On sind kutsutud panema oma usk kellegi kauge tundmatu peale? Oled sa oma südames otsustanud: „Ainuüksi ime Issandalt suudab päästa mind!“?

JUMALA RAHVAS EI JÄÄ HÄBISSE

Sa ei pruugi välja nuputada, kuidas Jumal oma lahendused toob. Piibliski ei suutnud seda keegi. Küll aga teame seda, et piisab vaid ühest Tema inglist, et panna suured hulgad põgenema. Jumal ei jäta kunagi oma kalleid häbisse.

Ta ütleb sulle just praegu seda sama, mida ütles kord Iisraelile: „Ma kutsusin sind välja su patust ja olen seadnud su kõigi silme alla, et tuua au oma nimele. Mina olin see, kes su sealt välja kutsus ja ma päästan sind jumalatute silme all oma nime pärast.“ Nii et – elad ja käid sa siis selles, millest kuulutad ja mida väidad uskuvat? Hoiad sa kinni Jumala Sõnast, et Tema nimi võiks saada austatud suurte hulkade ees?

Saagu meile kõigile omaseks Taaveti palve, kes taolistel aegadel palus:

„Aga sina, Issand, mu Jumal, tee minuga oma nime kohaselt, sest sinu heldus on hea: kisu mind välja!“ (Psalmid 109:21) 

Jumal ei jäta kunagi neid, kes Tema peale loodavad, häbisse. Ta peab sulle antud sõna, kuna Tema enda au on mängus.

Download PDF