JUMALIKUD KOHTUMISED | World Challenge

JUMALIKUD KOHTUMISED

Gary WilkersonMarch 11, 2019

„Ja vaata, üks Etioopia eunuhh…oli tulnud Jeruusalemma Jumalat kummardama ning oli tagasi pöördumas ja istus oma tõllas ning luges prohvet Jesaja raamatut. Ja Vaim ütles Filippusele: „Mine ja ligine sellele tõllale!” (Apostlite teod 8:27-29). See etiooplane, kes oli tegelikult Etioopia kuninganna varahaldur, oli käinud Jeruusalemma templis Jumalat kummardamas, otsides viise, kuidas elada elu ühel uuel moel. Nii luges ta isegi tagasiteel koju oma tõllas Pühakirja.

Issand andis Filippusele konkreetsed juhised minna just mööda seda teed, et ta võiks kohtuda selle Etioopia mehega. Filippus kuuletus Jumalale ja kui ta siis nägi seda etiooplast ning läks temaga rääkima, siis ta ka nägi, et see mees luges Jesaja kirjast 53:7: „…nagu lammas, kes on vait oma niitjate ees, nõnda ei avanud ta oma suud.“ Mees küsis Filippuselt, mida see kirjakoht tähendab ja Filippus, olles tajunud ära, et selle mehe süda igatseb tõe järele, jagas täie rauaga selgitusi ja tõde Jeesuse Kristuse kohta. „Aga Filippus avas oma suu ja sellest kirjakohast lähtudes kuulutas talle evangeeliumi Jeesusest.“ (Apostlite teod 8:35).

See osa Pühakirjast, mida etiooplane Vanast Testamendist luges, räägib Jeesust Kristust puudutava prohveteeringu täitumisest. Filippus sai talle selgitada Jumala plaani pääste-, ristimise- ja uue Jumala Kuningriigi kohta, mis kõik on täielikult täidetud vaid ühes Isikus – Jeesuses. Etiooplane avas oma südame võttes vastu selle sõnumi ja seeläbi omakorda igavese elu.

Kui üks ustav usklik jagab avatud südamele evangeeliumi, hakkavad imed juhtuma. Võimalik, et püüad endiselt veel Jeesusest rohkem teada saada ja Teda mõista. Kui nii, siis Jumal vastab kindlasti su südameigatsusele Teda paremini tundma õppida, saates ka kellegi su teele. Või kingib Jumal sulle ühe jumaliku kontakti, mille kaudu saad sina aidata ja valgustada kedagi teist.

Download PDF