KÕIK VAID TÄNU JUMALA SUURELE ARMULE | World Challenge

KÕIK VAID TÄNU JUMALA SUURELE ARMULE

David Wilkerson (1931-2011)May 22, 2018

„Aga armastage oma vaenlasi ning tehke head ning laenake ilma midagi tagasi lootmata, ja teie palk on suur ja te olete Kõigekõrgema lapsed, sest tema on helde tänamatute ja kurjade vastu! Olge armulised, nagu teie Isa on armuline! Ärge mõistke kohut, ja ka teie üle ei mõisteta kohut! Ärge mõistke hukka, ja ka teid ei mõisteta hukka! Andke andeks, ja teile antakse andeks!“ (Luuka 6:35-37).

1. Moosese raamat räägib meile loo Soodomast ja Gomorrast (vt 1. Moosese 18. ja 19. ptk.) Me näeme hämmastavat näidet Jumala suure armu kohta, kui Ta hoiatab Aabrahami vennapoega Lotti nende linna peagi tabava hävigu eest, pakkudes talle ja ta perele pääsemisteed. Lott omakorda hoiatas oma väimehi, kuid need arvasid, et ta teeb nalja. Ühtlasi polnud ka ta naine kõige otsusekindlam, vaadates põgenemise ajal tagasi linna poole. Ometi aga pääsesid Lott ja ta tütred kuidagimoodi. „Ja kui ta veel kõhkles, siis haarasid mehed kinni ta käest, ja ta naise käest ja ta mõlema tütre käest, sest Issand tahtis teda säästa; ja nad viisid ta ära ning jätsid väljapoole linna.“ (1. Moosese 19:16).

Piibel nimetab Lotti jumalakartlikuks meheks (vt 2 Peetruse 2:8-9), kes esindab ka lõpuaegade väikest jääki usklikke. Ajal, mil me maailma patud kuhjuvad taevani – tänu kõigele sensuaalsusele, ebamoraalsusele ja ühe enam levivale kurjusele – on vähemalt Ameerika küps hävinguks. Kui tänapäeva kristlik kogudus veel üldse kuidagigi moodi õige on, siis seda vaid tänu Jeesuse Kristuse valatud verele ja üldse mitte me endi headusele või moraalsusele. Jumala puhas arm on langenud me üle ja tõmmanud meid välja Tema kohtumõistmisest.

Mõtle sellele. Kui sa päästetud said, võttis Jumala Vaim sind käe kõrvale ja tõmbas sind välja su pattudest. Just täpselt nõnda nagu Ta juhtis Loti ja tema pere välja Soodomast ja Gomorrast. Ta viis su väljapoole kurjuse ja mässumeelsuse mõjust, vabastades sind ka kohtumõistmisest. Seda kõike vaid tänu oma suurele armule!

Download PDF