KÕIKIDELE, KES ON EEMAL | World Challenge

KÕIKIDELE, KES ON EEMAL

Carter ConlonMarch 16, 2019

„Aga Peetrus ütles neile: „Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andekssaamiseks, ning siis te saate Püha Vaimu anni. Sest see tõotus on antud teile ja teie lastele ning kõikidele, kes on eemal, keda iganes Jumal, meie Issand, enese juurde kutsub.” (Apostlite teod 2:38-39).

See kõik sündis nelipühapäeval – vaid õige pisut peale Jeesuse Kristuse ülestõusmist. Püha Vaim, Kolmainsuse kolmas isik, tuli taevast ja asus inimeste sisse elama. Olen kindel, et osa inimesi, kes neid Peetruse sõnu kuulsid, pidasid seda liiga heaks, et olla tõsi, mõeldes: „Võib ju olla, et Jumal leidis aeg-ajalt endale mõne erilise astja nagu seda olid Eelija või kuningas Taavet ja täitis neid oma Vaimuga, kuid minuga ei juhtu seda kindlasti mitte. See on ju ikka vaid eriliste ja väljavalitute jaoks.“

Ometi oli nelipühapäev just see, kus Jumal oleks otsekui öelnud: „Jah, see võis kunagi isegi olla nii, kuid täna kuulub see kõigile inimestele ja kõikjal!“ Tõotus Pühast Vaimust ja Tema väest kuulub isegi neile, „kes on eemal“. St mitte vaid mingi füüsilise distantsi mõttes, vaid ka selles mõttes, kes leitakse alles hilisematel aegadel ja hilisemates kohtades. Mis tähendab, et see tõotus on ka sulle ja su lastele!

Jumal rääkis väga selgelt prohvet Joeli kaudu: „Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi.“ (Joel 3:1) Kas see jätab kellegi välja? Kas leidub kedagi, kes poleks poeg, tütar, vana või noor? Jumal tasandas sellega kui mänguvälja, otsekui öeldes: „Kes iganes hüüab mu poole, selle ma täidan oma Püha Vaimuga.“

„Vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad…“ (Apostlite teod 1:8) Milline erakordne tõotus! Me saame olema tunnistuseks Jumala väest ja sellest, kes Ta on.

Carter Conlon liitus Times Square’i koguduse pastorite meeskonnaga ps. David Wilkersoni kutsel 1994 aastal. 2001 aastal sai temast koguduse vanempastor.

Download PDF