KIITUSE MÕJU | World Challenge

KIITUSE MÕJU

David WilkersonApril 1, 2016

Taanieli 3 ptk’s näeme üht võrratut näidet sellest, millist väge kannab endas ülistus keset raskeid aegu. Seal on lugu kolmest heebrea mehest, kelle kuningas Nebukadnetsar põlevasse ahju lasi visata. Need mehed pandi proovile, et näha, kas neil ikka on usku. Või õigemini öeldes – nende usk oli see, mis viis neid sinna ahju. Ilmselgelt oli Jumalal aga hoopis muu plaan. Mõtle: paganatest babüloonlasi ei mõjutanud nende meeste palved ega jutlused kuidagi. Neile ei avaldanud muljet nende meeste tarkus, teadmised või püha elu. Ei! Mis neile muljet avaldas, oli see, et need babüloonlased nägid põlevas ahjus kolme meest rõõmsalt oma Issandat ülistamas, tehes seda oma elu raskeimal tunnil (vt Taanieli 3:24-30)

Jeesus ilmus sinna põlevasse ahju ja ma usun, et Ta esimesed sõnad neile heebrea meestele olid: „Vennad, tõuske nüüd, sest teie ahelad on lahti lastud. Las see paganlik valitsus ja jumalatud inimesed näha teid kiitmas ja ülistamas oma Jumalat keset kitsikuse tundi.“ Need mehed tegidki nii ja Piiblis on öeldud, et Nebukadnetsar oli sellest vaatepildist hämmingus. Ta kargas püsti ja hüüdis: „Mis siin toimub? Me heitsime ju kolm meest ahju, kuid nüüd on seal neid neli ja kolme esimese ahelad on kadunud! Ja vaata, nad kiidavad ning ülistavad seda neljandat Meest!“ (vt Taanieli 3:24-25).

See on see mõju, mida me ülistus ja kiitus katsumuste ajal avaldab. Ehk siis – kuidas sa oled reageerinud oma katsumuste tunnile? Oled sa värisev, jõuetu ja väeta, seismaks vastu hingevaenlase tööle? Kui nii, siis on aeg heita endalt need rasked ahelad ning tõsta ülistavad käed oma Lunastaja poole. Sa oled vaba sõltumata oma raskustest! Ilutse ja ole rõõmus, teades, et see neljas Mees on koos sinuga seal põlevas ahjus. Kristus ilmutab end su katsumuste keskel ning tuli põletab kõik sind siduvad ahelad. 

Pealegi, suure tõenäosusega pole tegu mitte läbikatsumise, vaid koolitusega!

Download PDF