KINDLAMEELSES KÕNES PEITUV VÄGI | World Challenge

KINDLAMEELSES KÕNES PEITUV VÄGI

Carter ConlonSeptember 3, 2016

Vana Testamendi viimases raamatus rääkis prohvet Malaki millestki, mis oli kunagi olnud ja saab taaskord esile tulema Jumala rahva keskel keset vaimseid põuaaegu. „Siis rääkisid isekeskis need, kes kartsid Issandat.“ (Malaki 3:16). Millest nad rääkisid? Kas nad siis varem polnud kogu ajaloo vältel omavahel rääkinud? Mis oli nende kõnes muutunud?

Piiblis on öeldud, et: „Mure mehe südames painutab teda, aga hea sõna teeb temale rõõmu.“ (Õpetussõnad 12:25). Ühtlasi on seal ka öeldud: „Sõna õigel ajal - küll see on hea.“ (Õpetussõnad 15:23). Ka juhendatakse meid, et me kõne peaks olema „alati armu sees, soolaga maitsestatud.“ (Koloslastele 4:6).

Kindlameelses ja rahulikus kõnes peitub tohutu vägi. Sina ja mina peame üksteist julgustama juba praegu! Me ei vaja selleks tuleleeki, maavärinat või tuuleiili. Kui Jumal ise otsustab neid kasutada, siis olgu peale. Kuid tegelikult on midagi veelgi võimsamat kui kõik need kolm kokku ja seda eriti veel praegusel ajal. Selleks on Jumala vaikne, aga kindel hääl. Hääl, mis ütleb: „Kõik on hästi. Jumalal on su olukord kontrolli all. Jumal on endiselt troonil. Jeesus on endiselt võitja ja meie endiselt enam kui võitjad.“

Sul pole õrna aimugi, kui palju väge tahab Jumal valada välja su elu läbi – olgu see su naabruskonnas, tööpaigas või kodus. Lihtsalt läbi selle, kui jagad Jumala headuses ja ustavuses kindlameelseid sõnu. Seetõttu avagem oma südamed Jumalale, hakates rääkima üksteisega sellel vaiksel, aga kindlal häälel. Ja korraga me avastame selle tohutu eesõiguse olla Jumala väe saadikud sellele põlvkonnale.

 

Carter Conlon liitus Times Square’i koguduse pastorite meeskonnaga ps. David Wilkersoni kutsel 1994 aastal. 2001 aastal sai temast koguduse vanempastor. 

Download PDF