KOHTUMÕISTMINE AMEERIKA ÜLE? | World Challenge

KOHTUMÕISTMINE AMEERIKA ÜLE?

David WilkersonFebruary 10, 2016

Paljud tänapäeva usklikud küsivad: „Miks pole Jumal juba lasknud kohtumõistmisel langeda Ameerika üle? Miks Ta pole juba tegelenud meiega vastavalt me patule? Ta jagas 120 aastat Noa põlvkonnale hoiatusi, kuniks ütles: „Nüüd aitab!“ ja lasi veeuputusel tulla. Jumal on talunud Ameerika pattu ikka väga pikka aega, mistõttu miks me pole veel näinud Tema õiglast kohtumõistmist eneste üle?“

Ma armastan seda maad ja ma ei tahaks kuidagi moodi näha Jumala kohtumõistu tabamas Ameerikat. Samas nii nagu paljud, olen ka mina täiega hämmingus sellest, miks on Jumala kohtumõistmine nii kaua viibinud? Samas usun, et oleme nägemas selle kohtumõistmise algust. Maailmas toimuvad suured rahutused on kui hoiatuseks selle eest. Kuna aga Ameerika majandus pole kokku kukkunud ja me rahvas suudab endiselt funktsioneerida nii nagu enne, tundume me koperdavat ühest kriisist teise, saades ühe võimaluse teise järel.

Olen kindel, et kõigele sellele kimbatusele leidub vaid üks vastus: kohtumõistmine viibib vaid tänu meie Päästja õrnusele ja pikale meelele. Me leiame sellele kinnitust Jesaja prohveteeringust: „Rudjutud pilliroogu ei murra ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta ta ära.“ (Jesaja 42:3). Ameerikast on saanud rudjutud pilliroo rahvas!

Pilliroog on pikavarreline taim, mille vars on seest tühi ja mida tavaliselt leidub luhtades ja veekogude ääres. See on õrn taim, mis paindub kergesti tugevate tuulte ja mäslevate lainete käes. Samas suudab ta painduda vaid teatud maani, kuni lõpuks käib krõks ja veevood ta endaga kaasa viivad.

Nii nagu pilliroog vaiksetes vetes, seisis ka Ameerika kord uhke ja sirgena, täis eesmärke ja tõotusi. Kogu me maa austas Jumalat ning Piibel oli kõigi me seaduste ja õigussüsteemi aluseks. Isegi minu eluajal oli kooliõpikutes õppetunde ja lugusid Piiblist. Jeesust tunnistati kui Jumala Poega; kedagi, kes toob me maale üleloomuliku soosingu ja õnnistused.

Samas, keset oma head käekäiku ja õitsengut muutusime me kui iidseks Iisraeliks – uhkeks ja tänamatuks - ja me langesime Jumalast lühikese ajaga väga kaugele. Jumal on tõrjutud välja me kohtusüsteemidest ja koolidest ning Tema nime pilgatakse ning selle üle heidetakse nalja. Me ühiskond on kaotanud kõige täiega oma moraalse kompassi, mille tulemusena Ameerika, kes kord seisis uhke ja sirgena, on täna vigane kui murtud pilliroog.

Download PDF