KRISTUSE ARMASTAV EMBUS | World Challenge

KRISTUSE ARMASTAV EMBUS

David WilkersonJune 6, 2017

„Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on päästepäev!“ (2 Korintlastele 6:2). See sõnum on kõigile, kes on kas Jumalast ära langenud või Talle selja pööranud. Tuginedes apostel Paulusele, tähendab ülaltoodud salmi järgmist: „Täna on armu ja armulikkuse päev.“ Ehk teisisõnu – kui kavatsed üldse kunagi uskuda, siis aeg selleks on nüüd.

Selle väitega esitab Paulus nii kutse kui ka hoiatuse. Hoiatus on järgmine: „Ära võta Jumala armu mingi tühise asjana. Ära ignoreeri ega hülga Jumala armu, heites kõrvale Ta armu pakkumise. Reageeri sellele kohe, kui seda sulle pakutakse.“ Jeesus hoiatas, et paljud usklikud pöörduvad ära ja jäävad külmaks. „Ja kui ülekohus võtab võimust, jahtub paljude armastus.“ (Matteuse 24:12). Ta sõnum on selge: paljud, kes on põlenud Jumala asjade suhtes, langevad ära. Nad triivivad vaimsesse külmusesse ja pöörduvad tagasi oma lihalike viiside juurde.

Kogu see tagasilangemine, mida tänapäeval näeme – usust uskmatusse pöördumine – tuleb ajal, mil seda kõige vähem ootad. Sa pigem ikka ootaks, et rahvas hoiab rohkem Jumala ligi. Kuid me oleme nende „sünnitusvalude“ alguses, millele Jeesus viitas (Matteuse 24:8). Isegi kõige prominentsemad kujud kinnitavad, et me elame uskumatult kurjal ajal, mida iseloomustavad kontrollimatu ahnus ja ohjeldamatud seksuaalsed perverssused. Suur hulk inimesi langeb kõikvõimalike sõltuvuste ohvriks, alates uimastitest, alkoholist ja pornograafiast.

Las ma küsida su käest: kas see on aeg, mil eirata päästepäeva? Kohe kindlasti mitte! Kui sa kunagi tõesti armastasid ja järgisid Jeesust, kuid oled hetkel külm ja ükskõikne Ta suhtes, siis Püha Vaim kõnetab sind. Ta kutsub sind tulema tagasi Kristuse armulisse embusesse. Seetõttu tahan kogu südamest õhutada sind kuulama, mida Püha Vaim ütleb.

Download PDF