KRISTUSE SARNANE ARMASTUS | World Challenge

KRISTUSE SARNANE ARMASTUS

David WilkersonMay 13, 2016

Jeesus käskis oma jüngritel alustada teenimistööga esmalt oma kodulinnas Jeruusalemmas, enne kui nad võisid suunduda ilmamaa äärteni (vt Apostlite teod 1:8). See ütleb mulle seda, et meie esmane misjon peab toimuma me endi südameis. Ehk teisisõnu – enne, kui Püha Vaim saab teha midagi meie läbi, peab Ta tegema oma töö meie sees.

Hakkasin mõni aasta tagasi paluma Issandalt, et Ta avardaks mu nägemust misjonitöö osas. Olin selleks ajaks alustanud juba maailmas ringi reisimisega, pidades pastorite konverentse ning näinud osasid maailma kõige hullemaid slumme. Mu süda põles mu sees saamaks teada, kuidas vastata nendele meeleheitlikele appihüüetele sealt slummidest, mistõttu veetsin tunde palves Issanda ees, otsides, mis vaevab Tema südant ja paludes juhatust.

Esimene sõna, mille ma Pühalt Vaimult sain, oli: „David, esmalt võta kojas kõige madalam istekoht. Kui tahad südant, mis suudaks täita inimeste vajadusi, pead esmalt ise alanduma.“ Palusin Jumala armu selle tegemiseks. Ühtlasi hakkasin kuulutama sellest oma koguduses, et meie misjonimeelne kogudus saaks osa samast sõnast, mida mina Issandalt kuulsin.

Hiljem sain palves veel ühe sõnumi: „Sureta oma uhkuse jäägid. Ma ei saa teha täit tööd su sees, kui sa ei tegele selle teemaga. Inimvajaduste täitmine on tõsine töö, mistõttu oma uhkusega tuleb teha lõpparve.“ Taaskord palusin Jumalalt armu selleks. Sellele lisandus omakorda veel üks sõnum: „Tegele oma tujudega. Oled endiselt aegajalt ärrituv nii oma tööpaigas kui kodus. Seegi lugu tuleb Vaimu kaudu suretada.“ Keset seda kõike tuletas Püha Vaim mulle meelde Pauluse sõnu: „Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus.“ (vt 1 Korintlastele 13:13).

Tänasel päeval aitab me teenistus panna uusi katuseid Keenia kogudustele. Me aitame finantseerida orbudele mõeldud programmi Kenya Kids, mis toimib Keenia pealinnas Nairobis. Me aitame kaevata kaeve vaestes piirkondades. Me aitame toetada alkohoolikutele ja narkomaanidele mõeldud keskusi. Me aitame toita näljaseid lapsi. Issand on väga selgelt kutsunud meid tegema kõiki neid halastustegusid. Ometigi, kõigist neist töödest-tegemistest poleks mingit kasu, kui need ei lähtuks tõelisest Kristuse sarnasest armastusest. 

Download PDF