LÕIKUSE SEADUS | World Challenge

LÕIKUSE SEADUS

David WilkersonJanuary 13, 2016

Jeesus mõistis inimeste südant ja teadis ka sea, et unustame Jumala helgetel aegadel.

Kristus teadis, et rahutuste ja pingete aegadel on inimesed sunnitud seisma silmitsi igavikuga. Kannatused, hirm ja rasked ajad muudavad inimesed küpseks kuulma ja võtma vastu evangeeliumi. Mõelgem Tema sõnade sisu peale: „Aga rahvahulka nähes hakkas tal neist hale, sest nad olid väsitatud ja vaevatud…Siis ta ütles oma jüngritele: „Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe.“ (Matteuse 9:36-37) 

See tõde on peegeldunud läbi Jumala rahva ajaloo. Mooses noomis oma rahvast, öeldes: „Jumal juhtis teid. Ta lasi teil paljuneda ja kasvada. Ta õnnistas teid rikkalikult, andes teile rohelisi aasasid, piima, võid, mett, õli, lambaid ja puuvilju. Kuid te saite rikkaks ja hakkasite mässama. Teie austus oma Päästekalju vastu kahanes ja te hülgasite Ta.“ „Ja Jesurun rasvus, aga muutus tõrksaks - sa läksid lihavaks, paksuks, täidlaseks - ta hülgas Jumala, oma looja, ja põlgas oma päästekaljut.“  (5 Moosese 32:15). Piibel ütleb, et Iisrael langes peale sellist käitumist madalseisu. Ometigi, keset oma kitsikust hüüdsid nad Jumala poole, kes päästis nad: „Aga oma ahastuses nad kisendasid Issanda poole ja tema kiskus nad välja nende kitsikustest.“ (Psalmid 107:6)  

Mõelgem ka Taaveti tunnistuse peale: „Surma köidikud piirasid mind ja nurjatuse jõed tegid mulle hirmu. Surmavalla köied ümbritsesid mind,
surma võrgud sattusid mu ette. Oma kitsikuses ma hüüdsin Issandat ja kisendasin oma Jumala poole. Ta kuulis mu häält oma templist ja mu appihüüd jõudis ta palge ette, ta kõrvu. (Psalmid 18:5–7).

Kannatused, hädad ja kitsad olukorrad on toonud alati esile inimeste appihüüded. See on sajandeid nii olnud. Mäletate te, mis juhtus peale New Yorgi kaksiktornide kokku varisemist? Kirikud olid rahvast tulvil! Suurtel staadionitel peeti palvekoosolekuid, Kongressi juhid kogunesid Washingtonis Kapitooliumi trepil, et palvetada ja laulda üheskoos „Jumal õnnista Ameerikat!“

Mõneks ajaks oli Jumal kogu me rahva jututeemaks. Hirm ja katsumused panid inimesi mõtlema tõe leidmisele, mis võtab kokku lõikuse seaduse – MIDA SÜNGEMAKS MUUTUVAD AJAD, SEDA VALGEMAKS MUUTUB LÕIKUS.

Download PDF