LÕPETADES JÕULISELT | World Challenge

LÕPETADES JÕULISELT

Carter ConlonJanuary 6, 2018

Osad teist, kes te olete Jumalat juba mõnda aega tundnud, võivad olla jõudnud punkti, kus teil on tunne, et te olete kui unustuste hõlma vajunud. Sul on piisavalt palju Piibli tarkust, sa tead sõnade heebreakeelseid tähendusi ja sul on Jumalaga oma ajalugu. Samas on su kõrval üks elevil kristlane, kes usub siiralt, et Jumalaga koos on kõik võimalik. Tal on ehk vaid veerand sinu teadmistest, kuid ta litsub ikka edasi milleski, mis on sinu jaoks juba ammu kättesaamatuks jäänud – milleski, millest Jumal on sullegi rääkinud, kuid mida sul on olnud raske uskuda.

Sel juhul seisad sa ühe otsuse ees! Ma ei tea, kuidas on sinuga, kuid ma otsustan elada ja surra usu poolel. Ma otsustan uskuda, et Jumal suudab teha nii palju enam, kui me suudaks eales küsida või paluda. Ja ma otsustan ka uskuda, et kui me elame alandlikult Jumala ees, teeb Ta midagi meie sees ja läbi, mis saab puudutama seda põlvkonda!

Kas Jumal on istutanud su sisse midagi? Ons’ Püha Vaim sosistanud midagi su südamesse? Võib-olla on Jumal sulle midagi rääkinud – midagi sellist, mida Ta tahaks su elu kaudu teha. Sa tead seda, Jumal teab seda ja nüüd on aeg sellega nõustuda. Sest mingi hetk me elus tuleb aeg, kus me ei saa enam kuidagi vabandada välja oma uskmatust. Tuleb aeg, kus me peame usaldama Jumalat, otsustades mitte enam istuda pealtvaatajatena vaikuses ja uskmatuses. Peame selle asemel hoopis laskma Jumalal olla Jumal me sees, et Ta saaks teha midagi, mida vaid Tema saab teha ja viia meid sinna, kuhu vaid Tema saab meid viia, tuues selle läbi au oma nimele.
 
See on see, kuidas kogudus oma alguse sai ja see on ka see, kuidas kogudus lõpetab enne seda, kui Kristus meid koju viima tuleb! Oleme jõudnud Tema tagasituleku künnisele, mistõttu tahame lõpetada jõuliselt, elades usus ja igatsedes näha Teda! Halleluuja!

Carter Conlon liitus Times Square’i koguduse pastorite meeskonnaga ps. David Wilkersoni kutsel 1994 aastal. 2001 aastal sai temast koguduse vanempastor. 

Download PDF