LIHTSALT ÜTLE JAH! | World Challenge

LIHTSALT ÜTLE JAH!

David WilkersonMarch 3, 2016

Palusin Issandat, et Ta avaks mulle Pauluse mõtte; „Siis käigem ka Vaimus“ tähenduse (Galaatlastele 5:25). Teemale lähenedes, palusin: „Issand, muuda see palun selgeks ja mõistetavaks mu jaoks.“ Järgnev on see, mida usun Jumala Vaimu mulle vastavat: „Peamine võti, mille kaudu mõista Vaimus käimist, pole üldse mitte keeruline. Selleks pole vaja mingit teoloogilist koolitust. Tegelikult on see lausa nii lihtne, et enamus meist ei oska seda isegi näha. Kui me aga oleme siiski võimelised mõistma seda ühte tõde, võime ka astuda ellu, mis on pingevaba, täis kindlat juhtimist ja kroonitud täieliku hingamisega.“ Jumala Vaim rõhutas eriti kolme sõna: „Lihtsalt ütle jah!“

LIHTSALT ÜTLE JAH!

Nii pea, kui see fraas mu teadvusesse jõudis, vastasin; „Issand, see tõesti on lihtne. Aga mida see tähendab?“

See kõik läheb tagasi salmi juurde, mille Paulus korintlastele kirjutas. Apostel kuulutas julgelt: „Sest Jumala tõotused, millised iganes need olid, on Kristuses „jah”. Seepärast tulgu ka meie suust tema läbi „aamen” Jumalale kiituseks.“ (2 Korintlastele 1:20). Tuginedes Paulusele, algab Vaimus käimine sellest, kui ütleme kindla, jumaliku „jah“ kõigile Jumala tõotustele. See tähendab vankumatut kindlust selles osas, et Jumal peab igat oma Sõnas antud tõotust. See tähendab öelda: „Isa, ma olen lugenud Su tõotusi ja ma ütlen neile kõigile jah. Ma usun Su sõna enda suhtes.“  

Pane tähele Jaakobuse manitsust: „Aga ta palugu usus, ilma kahtlemata, sest kahtleja sarnaneb tuule tõstetud ja sinna-tänna paisatud merelainega. Selline inimene ärgu ometi arvaku, et ta midagi saab Issandalt,.“ (Jaakobuse 1:6-7).

Nüüd, teades, mida „jumalik jah“ tähendab, tekkib küsimus, mida Paulus samas salmis selle „aamen“ all mõtles? Sõna „aamen“ otsene tähendus on: „Sündigu nii. Seda võib usaldada.“ Nimetatud piiblisalmis tähendab „aamen“ aga: „Issand, ma usun Su sõna oma elu suhtes, mistõttu sündigu nii.“

Download PDF