LIIGU EDASI USUS | World Challenge

LIIGU EDASI USUS

David WilkersonMay 19, 2016

Las ma öelda sulle – me oleme sõjas! Sa seisad silmitsi kurjuse jõududega, kes kõigi valede isa esindajatena sõdivad su usu vastu. Tema on see, kes on istutanud kõik need väikesed mõtted su pähe nagu: „Kus su Jumal siis on? Asjad lähevad ju üha hullemaks! Su valu, kannatuste ja vajaduste hulk üha kasvab! Kui Jumal on tõotanud valmistada sulle päästetee, siis kus see tee nüüd on? Kus su Jumal siis on, kui Teda kõige enam vajad?“ Sind raputatakse ja luhvitatakse ja sul on keset seda kõike tunne, et oled kaotanud igasuguse usu. Kuid mul on sulle häid uudiseid – Jumal ei ole pahane su peale!

Sa võid nüüd küsida: „Kas see siis ei tee Jeesusele haiget, kui ma Teda ei usalda? Kas Ta pole siis kurb, kui muudkui pendeldan edasi-tagasi, seades kahtluse alla nii Ta Sõna kui ustavuse?“ Jah, absoluutselt! Kuid isegi need, kelle usk on löönud kõikuma, võivad siiski hoida oma pilgu Jeesusel. Me Issand on nii kannatlik ja nii armuline. Ta kuuleb kõiki me nurisemisi ja küsimusi; näeb nii palju kahtlevaid mõtteid me peas ja ometi vaatab me peale andestuse ja kaastundega.

Peale seda, kui Peetrus oli Jeesuse tundmist kolmel korral eitanud, sai ta elu siiski taastatud ja ta elas erakordset usuelu. Mäletad, Jeesus andis talle selle julgustuse sõna juba paasapühade ajal: „Ja kui sa ükskord pöördud, siis kinnita oma vendi!” (Luuka 22:32). See on Issanda sõna ka sulle ja mulle. Ta ütleb meile nii nagu Ta Peetruselegi ütles: „Hoia oma pilk minul. Sa tuled sellest läbi ja saad aitama oma kristlastest õdesid-vendi minu kojas.“

Me näeme hiljem Apostlite tegude raamatus (Ap.12_1-10), kuidas Peetrus istub vanglas. Siis aga ilmub talle ingel, purustab kõik ta ahelad ja käsib tal tõusta ning lahkuda sealt. Sel hetkel ei vaadanud Peetrus ühelegi võimatusele enda ümber – ei raudväravatele, millest ta pidi läbi minema ega ka paljudele sõduritele-valvuritele, kellest möödumine oli enam kui ohtlik. Selle asemel tõusis Peetrus hoopis ingli käsu peale usus püsti ja raudväravateni jõudes avanesid need kui iseenesest. 

Nõnda saab olema sinugagi, armas Jumala püha, kui vaid oled valmis tõusma ja liikuma edasi usus.

Download PDF