LOOTUSETU ILMA PÜHA VAIMUTA | World Challenge

LOOTUSETU ILMA PÜHA VAIMUTA

Jim CymbalaApril 9, 2016

Maailm on täis raamatuid Isast Jumalast, kes on loonud kogu universumi. Rohkem aga, kui kellestki teisest, kes maa peal elanud, on kirjutatud raamatuid Jeesusest, Jumala Pojast. Kuid kas pole huvitav, et vaid vähesed raamatud on kirjutatud Pühast Vaimust?

Õpetades palvest, kuulutas Jeesus: „Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes teda paluvad!” (Luuka 11:13). Võiks ju arvata, et see tõotus tekitaks tohutu igatsuse õppida paremini tundma seda tõotatud Abimeest; seda, Kes Ta on ja mida Ta teeb. Ja veelgi parem oleks muidugi see, kui me kogeksime Teda sama elava ja reaalsena, nagu algkoguduse usklikud seda tegid.

Püha Vaim on Jumala ainus agent siin maa peal. Ta on nö ainus kogemus, mida omada Kõikväelisest Jumalast; ainus viis, kuidas rakendada Jeesuse poolt tehtut oma ellu ja ainus viis, Kelle kaudu mõista Jumala Sõna. Ilma Püha Vaimuta oleme me kui jüngrid enne nelipüha päeva – siirad, kuid segaduse ja pettumustega maadlevad.

Üks suur metodisti kiriku jutlustaja Inglismaalt, Samuel Chadwick, ütles enam kui 100 aastat tagasi: „Ristiusk ilma Püha Vaimuta on lootusetu.“ Algkogudus on väga ehe näide sellest lootusetusest. See koosnes lihtsatest meestest ja naistest. Selle juhid olid endised kalurid ja maksukogujad, kes panid hirmunult plehku, kui Jeesus kinni võeti ja neid kõige enam vajas. Nad polnud kaugeltki mitte ustavad ja julged. Muide, neil polnudki usku ja julgust. Seetõttu olid nad ka inimlikult võttes kõige vähem sobivamad kujud juhtima ja vastutama ühe kristliku ettevõtmise eest.

Samas, peale Apostlite tegude 2 ptk’s kirjeldatud sündmusi, kus Püha Vaim sai välja valatud, said need „eikeegid“ korraga täielikult muudetud. Tänu rohkele usule ja julgusele, pöörasid nad kogu oma kogukonna ja hiljem kogu maailma peapeale. See ei sündinud tänu nende piiblikoolis saadud väljaõppele, sest nad polnudki saanud mingit väljaõpet. Kuid üks, mida nad olid saanud ja omasid, oli Püha Vaimu vägi. Jeesus oli neid juhendanud toetuma Pühale Vaimule kõiges. Algkoguduse kristlased teadsid enam kui hästi, et kristlus ilma Püha Vaimuta on lootusetu.

 

Jim Cymbala alustas Brooklyn’i Tabernacle kogudusega väikeses, viletsas seisus hoones, mis asus kahtlases linnaosas ja kuhu kuulus algul vaid 20 liiget. Põlise Brooklyn’i asukana on ta nii David kui Gary Wilkersoni pikaajaline sõber.

Download PDF