ME TEENIME ÕIGKAST JUMALAT | World Challenge

ME TEENIME ÕIGKAST JUMALAT

David Wilkerson (1931-2011)March 15, 2019

Issand valitseb kogu loodu üle oma majesteetlikkuse ja väega. Tema seadused valitsevad kogu universumi üle – kogu looduse, iga rahva ja iga inimese teo üle. Ta valitseb merede, planeetide, taevaste olendite ja iga nende liigutuse üle. „Tema valitseb oma vägevuses igavesti, ta silmad on valvel paganarahvaste üle…“ (Psalmid 66:7) „Issand on kuningas! Ülevusega on ta riietunud. Issand on riietunud, ta on vöötunud võimusega…Sinu aujärg on kinnitatud muistsest ajast, igavikust oled sina… Sinu tunnistused on väga ustavad.“ (Psalmid 93:1-2, 5 )

Need salmid on kirjutatud Taaveti poolt, kes sisuliselt tunnistab järgmist: „Issand, Sinu tunnistused – Sinu seadused, määrused ja sõnad – on tühistamatud. Need on ülimalt usaldusväärsed.“ Heebrea kirja autor väljendab sama, kuulutades, et Jumala elav Sõna on igavene ja muutumatu (vt Heebrealastele 13:8)

Mõtle sellele. Universumis toimivad seadused, mis määravad eranditult ära selle, kuidas miski toimib. Mõtle kõigile seadustele, mis valitsevad päikese, kuu, tähtede ja kogu Maa liikumisi. Kõik need taevakehad said asetatud oma kohtadele Jumala sõna peale ja on olnud sellest ajast alates juhitud seaduste poolt, mille Jumal samuti ellu kutsus.

Uus Testament ütleb meile, et see suur Jumal on meie Isa, kellel on hale meel oma lastest. „Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie, ja siiski ilma patuta.“ (Heebrealastele 4:15) Jumal kuuleb igat me appihüüdu: „Õiged kisendavad ja Issand kuulebning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest.“ (Psalmid 34:18)

Meile on öeldud sedagi, et Jumal on õiglane Kuningas, kes mõistab kohut oma seaduste järgi. Tema Sõna on Tema Põhiseadus, mis kätkeb kõiki Tema seadusesätteid, mille alusel Ta õiglaselt valitseb. Kogu loodu üle mõistetakse kohut Tema muutumatu Sõna põhjal. Sh ka Tema laste üle. Ehk lihtsamalt öeldes -  me võime hoida Piiblit oma käes ja teada: „See raamat ütleb mulle, kes Jumal on. See kirjeldab Tema omadusi, loomust, tõotusi ja ka kohtuotsusi. See on Tema ehe seadus, mis on lähtunud Tema enda huulilt ja mille põhjal Ta ka valitseb.“ Millist võimast Jumalat me küll teenime!

Download PDF